Piano är ett mångsidigt instrument som passar alla musikstilar. I undervisningen ingår att spela efter noter, på gehör och med ackordanalys.

Det vanligaste är att du börjar i grupp. För att du ska kunna öva är det bra om du har tillgång till ett piano eller keyboard.