Vi spelar på blockflöjt och lär känna andra träblåsinstrument som tvärflöjt, saxofon, oboe och klarinett. Vi spelar i Kullaviksskolan och på Åsa fritidsanläggning.

Träblåslek för dig som är 6-7 år

Kursen är på ett år med lekfulla lektioner där vi utforskar musik tillsammans med hjälp av rytmlekar och de olika instrumenten. Du spelar i en grupp med sex elever.

Du lånar instrument på lektionen och behöver inte köpa eget instrument för att få vara med.