En elev spelar fiol

Vackert, eldigt och ilsket – du kan uttrycka många känslor med ett stråkinstrument. Här kan du lära dig spela just din favoritmusik – oavsett om det är klassiskt, folkmusik, pop eller någon annan genre.

Stråkundervisning för nybörjare i fiol, altfiol, cello och kontrabas. 6-9 år

Första året

Tillsammans med andra nybörjare lär vi oss grunderna på instrumentet. Vi sjunger, spelar, övar koordination och rytmik. Du lär dig genom att lyssna och härma men får också börja känna igen några noter. Du får också en egen lektion tillsammans med din lärare.

Andra året

Vi fortsätter som under första året och när du och din lärare tycker att du är redo får du möjlighet att spela i en ensemble eller i en orkester. Du fortsätter också att spela med din lärare på en egen lektion.

Medverkan av vårdnadshavare

Vi inspireras bland annat av suzukimetodens sätt att involvera vårdnadshavare i barnens lärande. Alla vårdnadshavare bjuds in att vara med vid några tillfällen för att få prova på och kunna hjälpa barnet i hantering av cellon respektive fiolen eller kontrabasen.

Kurs för dig som är 6-20 år

Våra stråkinstrument fiol, altfiol, cello och kontrabas har olika karaktärer och finns i alla sammanhang. Stilarna och uttrycken kan variera mycket. Du kan börja spela kontrabas när du är 7 år.

För dig som spelar stråkinstrument har vi flera aktiviteter under året, utöver undervisningen. Du får till exempel delta i en stråkmatiné där över 100 musikanter i alla åldrar spelar tillsammans.