Genom goda kommunikationer knyts Kungsbacka ihop med två regioner, storstaden Göteborg och bästa livsplatsen Halland.

Det är inte bara husköpare som prioriterar ett bra läge, utan också företagare. Med sin strategiska placering kan Kungsbacka kommun erbjuda företagare det absolut bästa av två regioner. Å ena sidan närhet till internationell flygplats och Skandinaviens största hamn, och å andra sidan motorväg och järnväg ner genom Halland och södra Sverige. Västkustbanan och E6/E20 löper som en dubbel pulsåder genom Halland i nord-sydlig riktning. Detta är det viktigaste halländska stråket för regionala, såväl som för nationella och internationella transporter.

Viktigt nav för logistik

I Göteborgsregionen finns även tillgång till internationell flygfrakt. På Göteborg Landvetter Airport finns godsterminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen vilket ger den snabbaste omlastningen av gods i hela Europa. Sammantaget gör detta Göteborgsregionen till Sveriges främsta logistiknav. ​