Personer på ett kontor

Kungsbacka präglas inte bara av havsnära naturupplevelser och närheten till storstaden. Vi är också en stabil kommun, med bra förutsättningar att möta framtiden.

2018 fick Kungsbacka utmärkelsen "Sveriges mest robusta kommun att möta framtiden" av WSP.

Mattias Frithiof, analytiker på WSP motiverar:

Kungsbacka är den kommun i Sverige som har bäst förutsättningar att möta de förändringar som kännetecknar svensk ekonomi just nu, och även under överskådlig tid framöver. Det handlar om att hantera effekterna av hög migration, kunskapsintensiva tjänster och handel istället för traditionell industri.

Robusthetsindexet väger samman 13 olika parametrar. Man tittar till exempel på befolkningsutvecklingen i kommunen, åldersfördelning, utbildning och inom vilka branscher folk arbetar samt vilken utbildningsnivå som dominerar.

– Kungsbackas topplacering beror främst på att både inrikes födda och utrikes födda från länder utanför Europa är i arbete. Dessutom har Kungsbacka lyckats placera sig på en hög och relativt jämn nivå inom alla de områden som ingår i analysen, fortsätter Mattias Frithiof.