Byggkran

Kungsbacka växer och staden går igenom en stor omvandling de närmsta åren. Vi investerar i utvecklingen av centrum och planerar för nya etableringar. Här ger vi plats för både bostäder, verksamheter och kommunal service.

De närmsta trettio åren kommer vår befolkning att öka med 36 procent och vår stad kommer att växa ungefär lika mycket. Det är en utveckling som gör att vi just nu växer och utvecklas på flera håll i kommunen. Vi satsar på framtiden med två nya idrottshallar och utreder just nu en ny arena med plats för cirka 3 000 platser på läktaren.

Stadsdelen Valand

Valand är stråket som ska växa fram och knyta ihop den gamla stadskärnan med Kungsmässans köpcentrum. Det beräknas stå klart senast 2025 - med cirka 350 lägenhetsbostäder, ett parkeringshus och 13 000 kvadratmeter för kontor, handel och restaurang. Parkeringshuset med hyresgäster på undervåningen har redan blivit ett landmärke för Kungsbacka, med sin fasad av glasskivor som skiftar i olika nyanser.

Kungsbacka sportcenter och Aranäs stadsdel

Vi investerar i framtiden med två nybyggda arenor och en eftertraktad idrottspark. I området för Kungsbacka sportcenter och stadsdelen Aranäs står det nya badhuset, och idrottsparken som ligger alldeles utanför. Dessutom har området fått en ny skola, bostäder, verksamhetslokaler och parkeringshus.

Ny skola och nya idrottshallar

Strax söder om Aranäs gymnasium och norr om det nya badhuset bygger har vi byggt två nya idrottshallar, där den gamla tidigare låg. Dessutom hittar du en ny internationell skola i området - Internationella Engelska skolan (IES).

IES skolan har plats för elever från förskoleklass till årskurs 9. Det är en skola med internationell prägel och med möjlighet till undervisning på engelska. På skolgården finns allt från parkour och klätterställningar till basket- och fotbollsplaner. Det är en plats för rekreation mitt i staden. Skolbyggnaden genomsyras av höga krav på både hållbarhet och modern design.

Nytt badhus – ett familjebad med träningsanläggning

Våren 2020 stod Kungsbackas nya badhus färdigt - ett familjebad med träningsanläggning. Badhuset har något för alla:

  • en 50-metersbassäng.
  • två undervisningsbassänger.
  • rutschkana
  • gym
  • kafé

Utanför badhuset finns en park som välkomnar besökare.

Sydöstra centrum ska bli en tydligare del av staden

I området som sträcker sig mellan Polishuset och Syréngatan i Kungsbacka ska vi förvandla det glesa verksamhetsområdet till en tydligare del av staden. Genom planprogrammet föreslår vi att området kompletteras med bostäder, verksamheter, upplevelserika stråk och naturliga mötesplatser. Programmet visar att det kan bli mellan 1 000 till 1 300 bostäder och att en tredjedel av ytan kan rymma verksamheter.

Arena för större evenemang

Arenan ska bli en viktig mötesplats i vår växande stad för så väl dig som invånare och som besökare. Den ska ge möjligheter för bollsport på elitnivå och större evenemang.