Så tog vi fram översiktsplanen

Arbetet med att ta fram Kungsbackas nya översiktsplan startades 2017 och efter fyra intensiva år blev den antagen av kommunfullmäktige. Invånardialog, workshops, utställning och digital omställning är några av de delar som arbetet bestod av. Översiktsplanen vann laga kraft 26 januari 2022.

Digital översiktsplan

Kungsbackas översiktsplan är en av Sveriges första digitala översiktsplaner och den första i Halland. Att övergå till en digital översiktsplan var i sig en stor del av projektet och en del av kommunens arbete med digital samhällsbyggnadsprocess.

Den digitala lösningen gör att översiktsplanen kommer att bli enklare att uppdatera löpande. Arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell kommer nu att ske oftare och mer regelbundet än tidigare.

Samråd - alla fick tycka till

Samrådet var mellan 7 april och 31 augusti 2020. Under samrådstiden kunde alla som ville vara med och tycka till om förslaget till ny översiktsplan. Totalt fick vi in 300 synpunkter. Alla synpunkterna har vi sammanställt i en samrådsredogörelse.

Vi gjorde en film

För att skapa förståelse om vad en översiktsplan är och betydelsen av att vara med och tycka till tog vi fram en film. Den visade vi bland annat på vår webb, i sociala medier och för ungdomar under våra skoldialoger.

Dialog ute bland folk

Under samrådstiden hade vi en utställning som visade vårt förslag samt hur man kan vara med och tycka till. Vi hade utställningen i stadshuset under samrådet och under en vecka stod vi med den på Kungsmässan.

Inför dialogen på kungsmässan stod vi utanför Ica Maxi för att informera om översiktsplanen och den kommande utställningen på Kungsmässan.

Pandemin påverkade arbetet

Arbetet med översiktsplanen påverkades av pandemin och då framförallt samrådet. Vi hade bland annat planerat att ha öppna föreläsningar på kulturhuset Fyren vilket vi fick ställa om till digitala föreläsningar samt föreläsningar i en lokal med begränsat antal platser. Vi hade också planerat att vara mer uppsökande under vår utställning på Kungsmässan men här fick vi mest finnas på plats och föra dialog med de som kom fram till oss.

Utställning på Kungsmässan om översiktsplanen

Dialog med unga

Under våren 2020 arbetade vi aktivt med att få in ungas perspektiv på översiktsplanen eftersom det är barn och unga som är en viktig del av vårt framtida Kungsbacka. Vi var därför ute och samtalade med unga på plats, exempelvis på skolor för att berätta om vår nya översiktsplan och hur de kan vara med och tycka till.

Andra prioriterade målgrupper i arbetet är näringslivet. 2019 genomförde vi dialogtillfälle för att få in företagares perspektiv på deras behov vad gäller Kungsbackas mark- och vattenområden.

Föreläsningar

Vi hade tre tillfällen med föreläsning där vi berättade om förslaget till den nya översiktsplanen och svarade på frågor. Vi passade även på att visa hur den digital översiktsplanen fungerar och hur man kunde tycka till om den. Vi spelade även in föreläsningen så att den som ville kunde ta del av den digitalt och se den när det passade.

Granskning - ännu en chans att tycka till

Det andra tillfället då vi samlade in synpunkter var under så kallad granskning. Granskningsperioden var mellan 1 mars och 30 april 2021. Vi fick in runt 40 synpunkter på förslaget.

Tidplan

  • 2017 - uppstart
  • 2018-2019 - arbetade fram ett förslag
  • Vår/sommar 2020 - samråd
  • Höst/vinter 2020 - revidering av förslaget
  • Vår 2021 - granskning
  • Höst 2021 - antagande i kommunfullmäktige
  • Januari 2022 - laga kraft

Sista stegen inför antagande

Den politiska gången inför antagande var följande:

  • 19 oktober 2021 - beslut i kommunstyrelsen
  • 9 november 2021 - beslut i kommunfullmäktige
  • 26 januari 2022 - laga kraft