Mark och lokaler för näringslivet

Parkeringshuset i nya Valand

Har du planer på att investera eller etablera i Kungsbacka? Spännande! Här hittar du information om hur det går till att etablera i Kungsbacka och var det finns områden som byggs för framtida etablering just nu.

Så går det till att etablera i Kungsbacka

Vi vill underlätta för dig när du vill förverkliga dina planer och stödja dig genom hela processen.

1. Intresseanmälan

När du vill etablera ditt företag i Kungsbacka kontaktar du Näringslivskontoret. Du får information om möjligheterna i Kungsbacka och vi lyssnar på din idé och dina behov.

2. Beredning

Vi går igenom förfrågningarna och informerar kommunstyrelsens arbetsutskott vilka som är aktuella.

3. Tillstånd och tillsyn

Det är bra att du tidigt påbörjar bygglovshandlingarna för att underlätta processen framåt. Här kommer också frågor om miljö, vatten och avlopp med i bilden.

4. Markförvärv

Nu blir det markförvärv och avtalsskrivning. Dags att påbörja tomtskissen med byggnaden som grund för kommande bygglovshandlingar.

5. Bygget kan påbörjas

Så fort bygglovet är beviljat, så kan etableringen av din verksamhet påbörjas.

Grattis till din etablering!

Kommande verksamhetsområden i Kungsbacka

Det byggs verksamhetsområden på flera ställen i kommunen! Här hittar du aktuella byggen där du kan läsa mer om vad som byggs, hur långt arbetet har kommit och när det förväntas vara klart.

Utbyggnad av verksamheter i Varla

Detaljplanen syftar till att ge en ökad byggrätt för befintliga fastigheter och skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse ut mot Varlavägen.

Verksamhetslokaler i norra Hede industriområde

Genom en ny detaljplan utreder vi möjligheten till industriverksamheter och kontor samt besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra…

Verksamhetsområde i Bolsheden

Detaljplan för att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.

Verksamhetsområde i norra Varla

I norra Varla tar vi fram en detaljplanen för att göra det möjligt för utveckling av kontor, verksamheter och industri.

Mark för företag i Göteborgsområdet

I Databasen Mark för Näringslivet får du en överblick över mark i hela Göteborgsområdet. Databasen levereras av Business Region Göteborg AB (BRG) samarbete med Göteborgsregionens 13 kommuner.

Business Region Göteborg (businessregiongoteborg.se) Länk till annan webbplats.

Förutom att hjälpa dig hitta rätt läge för ditt företag, gör databasen det möjligt att analysera näringslivets behov av mark på ett nytt sätt. Databasen hjälper oss att skapa bättre lösningar för framtiden, så att ditt företag och övriga näringsliv kan utvecklas i samspel med infrastruktur, boende och miljö. Databasen fungerar som inkörsport för fortsatta kontakter och en enklare etableringsprocess.