Kontaktbank med invånare bidrar till medskapande

Bild på två personer som sitter och pratar.

Hur kan vi öka medskapandet och ta till vara på den energi, kunskap och erfarenhet som finns hos invånare, föreningar och näringsliv? Frågan har lett fram till en fördjupande utbildning om medskapande för kommunens tjänstemän och en bank med kontaktbara invånare.

Vad?

Arbetet har fokuserat på att hitta ett arbetssätt med större fokus på relation och på ett mer nära samarbete med invånare, föreningar och näringsliv för att kunna skapa värde tillsammans.

Arbetsgruppen upptäckte ganska snart att tjänstepersoner drar sig för att arbeta medskapande för att det finns rädslor kopplat till att fördela den makt man själv besitter, leveranskrav, idéer om hur man ska arbeta “rätt” och en rädsla för merarbete. Därför måste tjänstepersoner få chansen att uppfatta medskapande arbete som enkelt att komma igång med för att våga göra den förändringsresa som det kräver. En stor del av arbetet har också handlat om att lyfta fram varför man ska arbeta på detta sätt och vad vinsterna och nyttan är.

Arbetet har lett till en fördjupande utbildning om lärdomar och framgångsfaktorer om medskapande. Arbetsgruppen har också tagit fram en bank med kontaktbara invånare och en enkel beskrivning över hur man som tjänsteman kommer igång.

Varför?

Ingen har ensam all den kunskap, kapacitet eller de resurser som behövs för att skapa förändringar. Därför vill vi ta tillvara på den kreativitet och det intresse som finns hos invånare, föreningar och näringsliv för att aktivt vara delaktiga i att skapa lösningar på utmaningar i samhället. Medskapande är också en förutsättning för att skapa legitimitet och tillit till demokratin och förtroende för den offentliga verksamheten har forskning visat. Samtidigt har det visat sig att kommunens tjänstepersoner sällan medskapar.

Hur?

Arbetet har inneburit kontakt direkt med alla kommunens förvaltningar, (förutom Vård & Omsorg). Medarbetare från alla kommunens förvaltningar deltog på utbildningsinsatsen där det var fokus på ett medskapande arbete.

Sofia Rådström

Personen bakom

Medskapande händer inte automatiskt. Vi kan inte sitta stilla och förvänta oss att andra kontaktar oss för att fråga hur de kan vara delaktiga i våra arbetsuppgifter. Vi måste aktivt efterfråga det och ge oss ut. Har vi inga invånare då får vi verkligen försöka leta upp ett forum där vi kan hitta någon.

- Sofia Rådström, rektor Aranäsgymnasiet.

  • Drivs av: samtliga förvaltningar
  • Estimerad budget: Resurser bestående av personal som jobbat med initiativet.

Utmaningar och möjligheter

Öka delaktigheten

Vi behöver stärka den demokratiska processen och få fler engagerade i samhällets utveckling.