Nämndernas sammanträden

Här hittar du datumen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunrevisionen och alla nämndernas sammanträden under året.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har sammanträden under följande datum 2024:

 • 6 februari
 • 5 mars
 • 9 april
 • 7 maj
 • 13 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 12 december

Sammanträdena hålls klockan 18. Sekreterare för sammanträdena är Patrik Johansson.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har sammanträden under följande datum 2024:

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Sammanträdena hålls klockan 13. Sekreterare för sammanträdena är Patrik Johansson.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträden under följande datum 2024:

 • 9, 16, 30 januari
 • 6, 27 februari
 • 5, 12, 26 mars
 • 9, 16 april
 • 2, 7, 14, 21 maj
 • 4, 11 juni
 • 13, 20 augusti
 • 3, 10, 17 september
 • 1, 8, 15 oktober
 • 5, 12, 19 november
 • 3, 10 december

Sammanträdena hålls klockan 8.30. Sekreterare för sammanträdena är Andrea Egerlundh.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts handlingar och protokoll

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har sammanträden under följande datum 2024:

 • 19 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Nämndernas sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har sammanträden under följande datum 2024:

 • 18 januari
 • 22 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 11 juni
 • 4 juli
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Byggnadsnämndens sammanträden hålls klockan 13. Sekreterare för sammanträdena är Sofie Axelsson.

Byggnadsnämndens handlingar och protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott har sammanträden under följande datum 2024:

 • 1 och 29 februari
 • 14 mars
 • 5 april (mötet är flyttat från 4 april)
 • 18 april
 • 2 maj (inställt) och 23 maj
 • 20 juni
 • 4 juli
 • 8 och 29 augusti
 • 12 september
 • 3 och 31 oktober
 • 21 november
 • 16 december

Sammanträdena hålls klockan 9. Sekreterare för sammanträdena är Sofie Axelsson och Amanda Toresson.

Byggnadsnämndens arbetsutskotts handlingar och protokoll

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola har sammanträden under följande datum 2024:

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 13 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Sammanträdena hålls klockan 16. Sekreterare för sammanträdena är Lars Sundbom.

Nämnden för Förskola & Grundskolas handlingar och protokoll

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott har sammanträden under följande datum 2024:

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 27 februari
 • 27 mars
 • 2 maj
 • 30 maj
 • 14 augusti
 • 4 september
 • 30 september
 • 25 oktober
 • 27 november

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har sammanträden under följande datum 2024:

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 28 augusti
 • 26 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 19 december

Sammanträdena hålls klockan 17. Sekreterare för sammanträdena är Karin Möglebust.

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads handlingar och protokoll

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads individutskott

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads individutskott har sammanträden under följande datum 2024:

 • 15 januari
 • 20 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Sammanträdena hålls klockan 14. Sekreterare för sammanträdena är Karin Möglebust.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har sammanträden under följande datum 2024:

 • 25 januari - planeringsdag
 • 22 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 12 juni
 • 22 augusti - planeringsdag
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 11 december

Sammanträdena hålls klockan 17. Sekreterare för sammanträdena är Josefine Jönsson.

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs handlingar och protokoll

Nämnden för Kultur & Fritid

Nämnden för Kultur & Fritid har sammanträden under följande datum 2024:

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 21 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Sammanträdena hålls klockan 17. Sekreterare för sammanträdena är Erik Norinder.

Nämnden för Kultur & Fritids handlingar och protokoll

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har sammanträden under följande datum 2024:

 • 25 januari
 • 21 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 8 maj
 • 5 juni
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 9 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Sammanträdena hålls klockan 16. Sekreterare för sammanträdena är Amanda Toresson.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydds handlingar och protokoll

Nämnden för Service

Nämnden för Service har sammanträden under följande datum 2024:

 • 18 januari
 • 22 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 14 maj
 • 19 juni
 • 29 augusti
 • 17 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 11 december

Sammanträdena hålls klockan 14. Sekreterare för sammanträdena är Namita Magnusson.

Nämnden för Services handlingar och protokoll

Nämnden för Teknik

Nämnden för Teknik har sammanträden under följande datum 2024:

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 15 maj
 • 19 juni
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 11 december

Sammanträdena hålls kl. 17. Sekreterare för sammanträdena är Simon Nissen.

Nämnden för Tekniks handlingar och protokoll

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Nämnden för Tekniks arbetsutskott har sammanträden under följande datum 2024:

 • 5 februari
 • 11 mars
 • 8 april
 • 6 maj
 • 3 juni
 • 26 augusti
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 2 december

Sammanträdena hålls klockan 8. Sekreterare för sammanträdena är Simon Nissen.

Nämnden för Tekniks arbetsutskotts handlingar och protokoll

Nämnden för Vård & Omsorg

Nämnden för Vård & Omsorg har sammanträden under följande datum 2024:

 • 25 januari - planeringsdag
 • 22 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 14 maj
 • 12 juni
 • 5 september - planeringsdag
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 11 december

Sammanträdena hålls klockan 14. Nämndsekreterare för sammanträdena är Vera Lagerström.

Nämnden för Vård & Omsorgs handlingar och protokoll

Valnämnden

Valnämnden har sammanträden under följande datum 2024:

 • 5 februari
 • 8 april - inställt
 • 6 maj
 • 12 juni
 • 9 september
 • 11 november

Sammanträdena hålls klockan 16.30. Sekreterare för sammanträdena är Kristina Gudmundson.

Valnämndens handlingar och protokoll