Nämndernas sammanträden

Här hittar du datumen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunrevisionen och alla nämndernas sammanträden under året.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har sammanträden under följande datum 2022:

 • 8 Februari
 • 8 Mars
 • 5 April
 • 10 Maj
 • 15 Juni
 • 15 September
 • 18 Oktober
 • 8 November
 • 6 December

Sammanträdet som var planerat till den 16 augusti är inställt.

Kommunfullmäktige har sammanträden under följande datum 2023:

 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 9 maj
 • 14 juni
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 14 december

Sammanträdena hålls klockan 18.00. Sekreterare för sammanträdena är Patrik Johansson.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har sammanträden under följande datum 2022:
 • 25 Januari
 • 22 Februari
 • 22 Mars
 • 26 April
 • 31 Maj
 • 21 Juni
 • 30 Augusti
 • 27 September
 • 25 Oktober
 • 22 November
 • 13 December

Kommunstyrelsen har sammanträden under följande datum 2023:

 • 10 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november

Sammanträdena hålls klockan 13.00. Sekreterare för sammanträdena är Patrik Johansson.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträden under följande datum 2022:
 • 11, 18 Januari
 • 1, 8 Februari
 • 1, 8, 15, 29 Mars
 • 5, 19 April
 • 3, 10, 17, 24 Maj
 • 7, 14 Juni
 • 16, 23 Augusti
 • 6, 13, 20 September
 • 4, 11, 18 Oktober
 • 8, 15,29 November
 • 6 December

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträden under följande datum 2023:

 • 17 januari
 • 24 januari
 • 31 januari
 • 7 februari
 • 28 februari
 • 7 mars
 • 14 mars
 • 28 mars
 • 4 april
 • 18 april
 • 2 maj
 • 9 maj
 • 16 maj
 • 23 maj
 • 7 juni
 • 15 augusti
 • 22 augusti
 • 5 september
 • 12 september
 • 19 september
 • 3 oktober
 • 10 oktober
 • 17 oktober
 • 7 november
 • 14 november
 • 21 november
 • 5 december
 • 12 december
 • 19 december

Sammanträdena hålls klockan 8.30. Sekreterare för sammanträdena är Andrea Egerlund.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts handlingar och protokoll

Kommunrevisionen

 • 24-25 januari
 • 31 januari (extrainsatt möte)
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 29-30 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Nämndernas sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden

 • 27 Januari
 • 24 Februari
 • 17 Mars
 • 21 April
 • 12 Maj
 • 16 Juni
 • 7 Juli
 • 25 Augusti
 • 22 September
 • 20 Oktober
 • 24 November
 • 15 December

Byggnadsnämndens sammanträdena hålls klockan 13.00. Sekreterare för sammanträdena är Mujesira Mesinovic.

Byggnadsnämndens handlingar och protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott

  • 13, 27 Januari
  • 10 Februari
  • 2, 24 Mars
  • 21 April
  • 5, 25Maj
  • 9, 23 Juni
  • 7 Juli
  • 11, 25 Augusti
  • 15, 29 September
  • 13 Oktober
  • 3 November
  • 1, 22 December

  Sammanträdena hålls klockan 9.00. Sekreterare för sammanträdena är Mujesira Mesinovic.

  Byggnadsnämndens arbetsutskotts handlingar och protokoll

  Nämnden för Förskola & Grundskola

  • 19 Januari
  • 16 Februari
  • 16 Mars
  • 20 April
  • 18 Maj
  • 16 Juni
  • 24 Augusti
  • 21 September
  • 19 Oktober
  • 16 November
  • 14 December

  Sekreterare för sammanträdena är Lars Sundbom.

  Nämnden för Förskola & Grundskolas handlingar och protokoll

  Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott

  • 12 Januari
  • 2 Februari
  • 2 Mars
  • 6 April
  • 4 Maj
  • 1 Juni
  • 10 Augusti
  • 7 September
  • 5 Oktober
  • 2, 30 November

  Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

  • 19 Januari
  • 23 Februari
  • 30 Mars
  • 27 April
  • 18 Maj
  • 14 Juni
  • 31 Augusti
  • 21 September
  • 26 Oktober
  • 23 November
  • 14 December

  Sammanträdena hålls klockan 17.00. Sekreterare för sammanträdena är Markus Ternblad.

  Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads handlingar och protokoll

  Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads individutskott

  • 18 Januari
  • 15 Februari
  • 8 Mars
  • 5 April
  • 2 Maj
  • 7, 28 Juni
  • 16 Augusti
  • 6 September
  • 11 Oktober
  • 8 November
  • 6 December

  Sekreterare för sammanträdena är Markus Ternblad.

  Nämnden för Individ & Familjeomsorg

  • 20 Januari plandag 8-17
  • 17 Februari
  • 24 Mars
  • 21 April
  • 13 Maj
  • 16 Juni plandag 8-12
  • 25 Augustiplan dag 8-12
  • 22 September
  • 20 Oktober
  • 17 November
  • 15 December

  Sammanträdena hålls klockan 17.00. Sekreterare för sammanträdena är Vera Lagerström och Josefine Jönsson.

  Nämnden för Individ & Familjeomsorgs handlingar och protokoll

  Nämnden för Individ & Familjeomsorgs utskott

  • 19 Januari
  • 2, 16 Februari
  • 2, 16, 30 Mars
  • 13, 27 April
  • 11, 25 Maj
  • 8, 22 Juni
  • 20 Juli
  • 17, 31 Augusti
  • 14, 28 September
  • 12, 26 Oktober
  • 9, 23 November
  • 7, 21 December

  Sammanträdena hålls klockan 17.00. Sekreterare för sammanträdena är Vera Lagerström och Josefine Jönsson.

  Nämnden för Kultur & Fritid

  • 20 Januari
  • 17 Februari
  • 17 Mars
  • 21 April
  • 12 Maj
  • 16 Juni
  • 25 Augusti
  • 20 September
  • 20 Oktober
  • 17 November
  • 15 December

  Sammanträdena hålls klockan 17.00. Sekreterare för sammanträdena är Erik Norinder.

  Nämnden för Kultur & Fritids handlingar och protokoll

  Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

  • 20 Januari
  • 17 Februari
  • 10 Mars
  • 7 April
  • 5 Maj
  • 9 Juni
  • 18 Augusti
  • 14 September
  • 13 Oktober
  • 17 November
  • 8 December

  Sammanträdena hålls klockan 13.00. Sekreterare för sammanträdena är Marina Björnbecker.

  Nämnden för Miljö & Hälsoskydds handlingar och protokoll

  Nämnden för Service

  • 20 Januari
  • 8 Februari
  • 17 Mars
  • 28 April
  • 19 Maj
  • 16 Juni
  • 25 Augusti
  • 22 September
  • 20 Oktober
  • 24 November
  • 20 December

  Sammanträdena hålls klockan 14.00. Sekreterare för sammanträdena är Namita Magnusson.

  Nämnden för Services handlingar och protokoll

  Nämnden för Teknik

  • 19 Januari
  • 23 Februari
  • 23 Mars
  • 20 April
  • 18 Maj
  • 22 Juni
  • 14 September
  • 19 Oktober
  • 16 November
  • 14 December

  Sammanträdena hålls klockan 17.00. Sekreterare för sammanträdena är Emelie Hjertén.

  Nämnden för Tekniks handlingar och protokoll

  Nämnden för Tekniks arbetsutskott

  • 10 Januari
  • 7 Februari
  • 9 Mars
  • 4 April
  • 2, 30 Maj
  • 29 Augusti
  • 3 Oktober
  • 7 November
  • 5 December

  Sammanträdena hålls klockan 8.00. Sekreterare för sammanträdena är Emelie Hjertén.

  Nämnden för Tekniks arbetsutskotts handlingar och protokoll

  Nämnden för Vård & Omsorg

  • 16 Februari
  • 16 Mars
  • 13 April
  • 11 Maj
  • 8 Juni
  • 21 September
  • 19 Oktober
  • 16 November
  • 15 December

  Sammanträdena hålls klockan 13.00. Sekreterare för sammanträdena är Emma Pettersson.

  Nämnden för Vård & Omsorgs handlingar och protokoll

  Valnämnden

  • 7 Februari
  • 11 April
  • 16 Maj
  • 29 Augusti
  • 14 September
  • 21 November

  Sekreterare för sammanträdena är Kristina Gudmundsson.

  Valnämndens handlingar och protokoll