Tekniks arbetsutskotts sammanträden

Följ nämndens beslut genom kallelser, handlingar och protokoll

Du hittar dokumenten här på sidan. Behöver du hjälp med utskrifter av dagordningar och protokoll kan vårt kundcenter Kungsbacka direkt hjälpa till.

Tekniks arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden och beslutar i ärenden om bland annat lokala trafikföreskrifter.

Nämnden för Tekniks arbetsutskott har sammanträden under följande datum 2024:

  • 5 februari
  • 11 mars
  • 8 april
  • 6 maj
  • 3 juni
  • 26 augusti
  • 7 oktober
  • 4 november
  • 2 december

Kallelser, handlingar och protokoll från möten 2024

Kallelser, handlingar och protokoll från möten 2023

Kallelser, handlingar och protokoll från möten 2022