Kungsbacka stadshus logga

Formen på logotypen, ordbilden, vi använder till Kungsbackas platsvarumärke har vi hämtat från en schablonmålad skylt på stationshusets östra fasad.

Ordbilden

Att ordbilden kommer från just stationshuset är talande. Tåg och bussar förflyttar dagligen Kungsbackas besökare och invånare från en plats till en annan, i en ständigt pågående rörelse. Nu är Kungsbacka också i en positionsförflyttning från ett mer bakåtlutat läge, till en modigare och mer dynamisk plats.

Ladda ner logotypen

Logotypen ska inte förändras i färg eller form och ska placeras med marginaler runt om, utan att andra objekt ligger för nära. Det ska inte heller finnas några varianter av logotypen med mer text eller andra tillägg. Det är inte heller tillåtet att använda ordbilden som en del av en annan logotyp.