Bidrag till kultur- och fritidsaktiviteter för unga

Vill du arrangera en konsert, en kväll där du får baka tillsammans med andra, ett disco eller ett lan? Eller brinner du kanske för konst och skapande eller älskar teater och vill genomföra en föreställning?

Du som är 12-25 år kan få bidrag om du vill driva ett projekt eller hitta på fritidsaktiviteter med och för andra unga i kommunen. Du kan också få hjälp av oss med att genomföra din idé.

Detta kan du få bidrag för

Du kan söka pengar till projekt, arrangemang eller aktiviteter som drivs utan vinstsyfte. Det ska vara ett projekt eller aktivitet som du som ung kommit på, ensam eller tillsammans med någon och du eller ni ska genomföra det själva. Bidraget kan till exempel användas för projekt inom musik, film, dans, poetry slam eller konstprojekt som ska visas för en publik. Det kan vara konserter, utställningar, workshoppar eller kurser. Kravet är att det ska vara öppet för alla ungdomar i Kungsbacka kommun.

Detta gäller för att du ska få bidrag

  • Du måste bo i Kungsbacka kommun, genomföra projektet i kommunen och det ska vara öppet för alla ungdomar i kommunen.
  • Projektet ska vara inkluderande och inte bryta mot diskrimineringslagen. 
  • Projektet ska vara alkohol- och drogfritt.
  • Det ska vara partipolitiskt och religiöst obundet.
  • Projektet ska vara ideellt och får inte ha som syfte att tjäna pengar. Eventuell vinst går tillbaka till den kommunala ungdomsverksamheten. 
  • Kungsbacka kommuns logotyp ska finnas med på projektets marknadsföringsmaterial.
  • Alla ekonomiska transaktioner och inköp sker genom förvaltningen för Kultur & Fritid. Inga pengar betalas ut direkt till projektgruppen.
  • Bidraget betalas ut för bland annat teknik som ljud och ljus, marknadsföring, arvode till artister, lokaler och annat material som du behöver.

Bidrag ges inte till skolprojekt, utbildning, politiska partier, föreningar eller religiösa samfund. Inte heller för livsmedel till försäljning.

Ansök om bidrag

Ansök om bidraget genom att fylla i e-tjänsten på den här sidan. Du kan antingen söka för projektet själv, eller som en grupp, i ett nätverk eller som en förening. Vi går igenom din ansökan och lämnar svar inom fyra veckor. När din ansökan är godkänd, får du hjälp av en ungdomskonsulent.

Har du frågor eller behöver du hjälp att ansöka?

Behöver du hjälp med att planera eller med din ansökan? Kontakta oss på Ung i Kungsbacka!