En folkhälsoförening har främst verksamhet för personer över 21 år. För att en Folkhälsoförening ska få bidrag ska föreningen ha minst 10 medlemmar och vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid. Bidraget ska uppmuntra till fysisk aktivitet.

Folkhälsoföreningar får inte ha verksamhet för målgruppen 7-20 år, då klassificerar vi föreningen som en barn- och ungdomsförening. Minst 75 procent av föreningens medlemmar ska vara bosatta i Kungsbacka kommun.

Föreningens aktiviteter ska vara ledarledda, pågå i minst 30 minuter och ha minst tre personer utöver ledaren. Föreningen ska redovisa sina sammankomster via Aktivitetskort online.

Vi betalar inte ut bidrag till aktiviteter som föreningen genomför i studiecirkelform eller när annat bidrag bekostar verksamheten.

Bidraget regleras varje år utifrån det totala antalet ansökningar och nämnden för Kultur & Fritids årliga budget. Det innebär att bidraget kan variera från år till år.

Föreningsservice telefontider och besöksadress

  • Måndag–tisdag 8.30–12
  • Onsdag 13.30–16
  • Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.

Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka