En folkhälsoförening har främst verksamhet för personer över 21 år. För att en Folkhälsoförening ska få bidrag ska föreningen ha minst 10 medlemmar och vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid. Bidraget ska uppmuntra till fysisk aktivitet.

Folkhälsoföreningar får inte ha verksamhet för målgruppen 7-20 år, då klassificerar vi föreningen som en barn- och ungdomsförening. Minst 75 procent av föreningens medlemmar ska vara bosatta i Kungsbacka kommun.

Föreningens aktiviteter ska vara ledarledda, pågå i minst 30 minuter och ha minst tre personer utöver ledaren. Föreningen ska redovisa sina sammankomster via Aktivitetskort online.

Vi betalar inte ut bidrag till aktiviteter som föreningen genomför i studiecirkelform eller när annat bidrag bekostar verksamheten.

Bidraget regleras varje år utifrån det totala antalet ansökningar och nämnden för Kultur & Fritids årliga budget. Det innebär att bidraget kan variera från år till år.

Föreningsservice telefontider och besöksadress


Måndag–tisdag 8.30–12
Onsdag 13.30–16
Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.
Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka