En folkhälsoförening har främst verksamhet för personer över 21 år. Föreningen kan få bidrag som ska uppmuntra till fysisk aktivitet.

En folkhälsoförening får inte ha verksamhet för målgruppen 7-20 år. Då klassificerar vi föreningen som en barn- och ungdomsförening.

För att vara en folkhälsoförening:

  • ska föreningen ha minst 10 medlemmar.
  • ska minst 75 procent av föreningens medlemmar vara bosatta i Kungsbacka kommun.
  • ska aktiviteterna vara ledarledda, pågå i minst 30 minuter och ha minst tre personer utöver ledaren.
  • ska föreningen vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid.

Föreningsbidrag

Föreningen ska redovisa sina sammankomster via Aktivitetskort online.

Vi betalar inte ut bidrag till aktiviteter som föreningen genomför i studiecirkelform eller när annat bidrag har bekostat verksamheten. Bidraget regleras varje år utifrån det totala antalet ansökningar och nämnden för Kultur & Fritids årliga budget. Det innebär att bidraget kan variera från år till år.

För att ta del av Folkhälsobidraget för perioden 1 december – 30 november, ska periodrapporten godkännas och skickas in senast 15 december.

Föreningsservice telefontider och besöksadress

  • Måndag–tisdag 8.30–12
  • Onsdag 13.30–16
  • Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.

Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka