Föreningar för personer med funktionsnedsättning

Tjej i rullstol som spelar innebandy.

Har er förening minst tio aktiva medlemmar och är godkänd av nämnden för Kultur & Fritid kan föreningen få detta bidrag.

Föreningar för personer med funktionsnedsättning får Kommunalt lokalt aktivitetsstöd med 7,50 kronor för varje deltagartillfälle. Varje sammankomst ska ha minst tre deltagare utöver ledare. Föreningen ska redovisa sina sammankomster via Aktivitetskort online.

Det finns ingen åldersgräns för att få Kommunalt lokalt aktivitetsstöd till en förening med personer med funktionsnedsättning. Föreningen får 200 kronor i Utbildnings- och utvecklingsbidrag för varje aktiv medlem. Varje medlem ska delta i minst tio sammankomster per år.

Föreningarna ska i samband med årsredovisningen skicka in en verksamhetsberättelse där det framgår hur föreningar har använt bidragen.

Föreningsservice telefontider och besöksadress

  • Måndag–tisdag 8.30–12
  • Onsdag 13.30–16
  • Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.

Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka