Bild över byggnader i Kungsbacka

Nu är vinnarna av Kungsbacka arkitekturpris utsedda. I kategorin stadsmiljö vann rondellerna och i kategorin bostadshus vann trädhuset i Onsala.

Trädhus

Vinnare i kategorin bostadshus Trädhuset

Fler bilder och detaljer om trädhuset i Onsala

Motivering:

Bostaden är en spännande konstruktion, helt i trä, som upplevs klättra bland träden. Av den unika formen och materialval framgår det tydligt att inspirationen kommer från naturen. Detaljrikedomen är fantastisk med allt från fönsterramar, golv, dörrar och utsmyckningar handgjorda i trä. Byggnaden anpassas till platsen på ett uppfinningsrikt sätt och utnyttjar och bibehåller verkligen naturens förutsättningar. Både insidan – med sin genomtänkta, öppna planlösning och stora fönsterpartier, samt utsidan med sin träbrygga som skapar små platser kring fasaden – utnyttjar husets placering och utsikten det skapar, på bästa sätt.

Fastighetsägare: Torkel Haraldsson, Ayla Irebring Ruiperez
Arkitekt: Josef Winberg

Finalister bostadshus

1. Trädhuset, 595 röster
2. Tallvägen, 185 röster
3. Tornseglaren, 148 röster

Britta Lena

Vinnare i kategorin stadsmiljö – Rondellerna i Kungsbacka

Fler bilder och detaljer om rondellerna

Motiveringen

Vackra omgivningar med grönska och konst är viktiga faktorer för att vi ska trivas i staden. Rondellerna i Kungsbacka är fina exempel på hur man kan använda sig av platser och mellanrum på ett kreativt sätt för att välkomna och glädja både invånare och besökare. På färd genom staden, kan man uppleva allt från subtila stenbeläggningar med vackra barrträd till varierande kreationer med olika teman som ändras över året. Dessa kreationer med troll, fyrar, insektshotell och färgsprakande blommor har kopplingar till både plats och årstider som skapar identitet och livfullhet att vara stolt över.

Byggherre: Förvaltningen för Teknik
Arkitekt: Andrea Anderberg, Britt-Marie Andersson, Vesna Berggren och Annika Svan

Finalister stadsmiljö

1. Rondellerna, 634 röster
2. Elegansen, 152 röster
3. Frillesåsskolan, 142 röster

Tack till alla som engagerat sig i röstningen.

Om prisets två kategorier

Kungsbacka arkitekturpris är indelat i de två kategorierna bostadshus och stadsmiljö.

Bostadshuspris

Priset delas ut till ett nyligen färdigställt enbostadshus eller flerbostadshus som är nybyggt eller ombyggt.

Byggnaden ska bedömas utifrån:

  • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden
  • vilka boendekvaliteter den ger
  • om den har hög kvalitet och omsorg i detaljutformning och materialval
  • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur.

Stadsmiljöpris

Priset delas ut till en nyligen färdigställd byggnad eller utemiljö som är nybyggd eller ombyggd. Det kan vara en privat eller offentlig byggnad eller grupp av byggnader, ett stadsrum eller ett parkrum som bidrar till en trivsammare miljö i Kungsbacka.

Byggnaden eller utemiljön ska bedömas utifrån:

  • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden
  • vilka boendekvaliteter den ger
  • om den har hög kvalitet och omsorg i detaljutformning och materialval
  • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur.

Byggnaden eller utemiljön ska inte vara äldre än fem år. Eventuella bygglov och detaljplaner som rör byggnaden eller utemiljön ska ha vunnit laga kraft.