Du behöver göra en frånvaroanmälan samma dag som ditt barn eller ungdom inte kan närvara i förskolan eller skolan. Du kan registrera frånvaro både på vklass.se och i Vklass app.

Tänk på att du behöver göra en frånvaroanmälan varje dag under sjukdomsperioden. Elever som fyllt 18 år rapporterar sin frånvaro själv.

Instruktion för att anmäla frånvaro

  • Klicka på frånvaroanmälan i menyn, välj vilket barn du vill anmäla frånvaro för och klicka på skicka. Det är förvalt att anmälan gäller ”idag”.
  • Behöver du anmäla frånvaro för en del av dagen eller för en annan dag väljer du ”Annan period” och fyller i datum och tid.
  • Observera att skolan gör inställningar för att begränsa den period du får anmäla frånvaro. Om du får ett felmeddelande som anger att tiden måste vara inom ett visst intervall beror det på att skolans inställningar inte tillåter att du anmäler frånvaro inom den period du valt.
  • Kungsbacka kommun har inte aktiverat möjligheten att anmäla frånvaro via telefonsamtal.