Praktik för lärarstudenter

Verksamhetsförlagd utbildning är den del av lärarutbildningen där den studerande genomför handledd praktik på en förskola eller skola.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen syftar till att:

  • förankra teori i konkreta och praktiska erfarenheter
  • relatera ämneskunskaper och urval av ämneskunskaper till läroprocesser
  • utgöra en praktisk grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen
  • utveckla samarbetsförmåga både i arbetslag och tillsammans med barn och elever.

Handledning under praktikperioden

Under VFU-perioden ansvarar handledaren för att:

  • stödja och handleda studenten i syfte att utveckla hans/hennes förmåga att leda pedagogiskt arbete med barn och elever. I pedagogiskt arbete ingår både didaktiska och sociala förmågor
  • medverka med underlag för examination av aktuella kursavsnitt samt utvecklingsplan.
  • följa respektive universitets/högskolas direktiv.

Viktig information

VFU-studenter följer de sekretessbestämmelser som finns på en förskola eller skola. För att få börja din verksamhetsförlagda utbildning behöver du ta med dig ett utdrag ur belastningsregistret din första dag på förskolan eller skolan.

Kungsbacka kommun välkomnar studenter till våra förskolor och skolor via samarbetet med olika lärosäten. För att leverera den bästa undervisningen till våra barn och elever, tänker och lär vi nytt tillsammans, genom verksamhetsförlagd utbildning och handledning.

Kontakt

Om du är intresserad av verksamhetsförlagd utbildning i Kungsbacka kommun kontaktar du en VFU-samordnare för den verksamhetsform som är aktuell för dig.

Varmt välkommen, hoppas du kommer att trivas hos oss!