Busskort för dig i gymnasiet

Tjej som står på en tågperrong

Alla gymnasieelever som är folkbokförda och går på en skola i Kungsbacka kommun har rätt till både skol- och fritidskort till och med det skolår eleven fyller 20 år. Ansök om korten via e-tjänst.

Skolkortet gäller mellan klockan 4-19 på vardagar på Västtrafiks bussar och tåg. Kortet är giltigt inom Kungsbacka kommun från din folkbokföringsadress och till din skola.

Fritidskortet gäller mellan klockan 19-22 på vardagar på Västtrafiks bussar och tåg i Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Fritidskortet har samma giltighetstid som ett skolkort och gäller under skolterminen.

Ansök via e-tjänst

Du ansöker om skolkort och fritidskort via vår e-tjänst. Vi skickar inte ut korten automatiskt. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha ett bank-id. Information om hur du skaffar bank-id hittar du på www.bankid.com Länk till annan webbplats..

För elever som är under 18 år behöver en vårdnadshavare ansöka om ditt kort. Är du elev över 18 år har du möjlighet att själv ansöka.

Har du av någon anledning inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via gymnasiumocharbetsmarknad.skolkort@kungsbacka.se så skickar vi en pappersblankett till dig.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Kungsbacka kommun ansöker du om busskort i den kommun du bor i.

Ansök i tid

Tänk på att ansöka i tid då handläggningstiden från ansökan till att du får ditt kort varierar. Sök endast ett kort om du behöver det. Det går bra att ansöka om skolkort och/eller fritidskort hela läsåret.

Ansök senast 13 juni 2022 för att du garanterat ska ha ditt skolkort till skolstarten i augusti. Ditt nuvarande skolkort gäller mellan 10 augusti och 15 september.

Förlorade busskort

Tappar du bort ditt skol- eller fritidskort kan du ansöka om ett nytt via e-tjänsten. Avgiften för att få ett nytt kort är 250 kronor. När du har betalt avgiften kan du få ett tillfälligt kort i receptionen på din gymnasieskola. Detta kort använder du tills du får ditt nya kort. 

Frågor och svar om busskort

Hur lång tid tar det för mig att få mitt skol eller fritidskort efter att jag ansökt?

Handläggningstiden från ansökan till att du får ditt kort varierar beroende på hur många ansökningar vi får in. Vi arbetar så skyndsamt vi kan.

Hur får jag mitt busskort?

Aranäsgymnasiet, Beda Hallbergs gymnasium och Elof Lindälvs gymnasium delar ut busskorten på skolan. Vi skickar hem kortet till brevlådan för skolor i Göteborgsområdet samt fristående skolor. 

Förra terminens kort är giltigt till 15 september (gäller årskurs 2 och 3). Din skola kan också erbjuda ett tillfälligt "skolstartskort" om man inte hinner få busskortet innan skolstart.

Finns det något sista datum för ansökan av skol eller fritidskort?

Nej, du kan ansöka under hela läsåret. Kanske är det så att du bara behöver ett kort under vinterhalvåret. Ansök senast 13 juni 2022 för att du garanterat ska ha ditt skolkort till skolstarten i augusti.

Måste jag ansöka om både skolkort och fritidskort?

Nej, du ansöker utifrån vilket behov du har. Du väljer själv i e-tjänsten om du vill ansöka om ett av korten eller båda.

Varför skickar ni inte längre ut korten?

En anledning är att vi vill att det ska vara samma system både på grund- och gymnasieskolan. Sedan förenklar det vår administration. Vi vill också uppmuntra till att endast ansöka om kort om man behöver ett.

Kan jag som elev själv ansöka om kortet/korten?

Om du är över 18 år kan du göra det. Men är du under 18 år måste en vårdnadshavare ansöka åt dig.

Går det att ansöka om sommarlovskort 2022?

Nej, den möjligheten finns inte i år.

Kan någon annan vuxen som inte är min vårdnadshavare ansöka åt mig?

Nej, det måste vara en registrerad vårdnadshavare till dig.

Jag har inget bank-id, vad gör jag då?

Bank-id skaffar du genom din bank. Läs mer om bank-id på bankid.com Länk till annan webbplats.

Har du av någon anledning inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via gymnasiumocharbetsmarknad.skolkort@kungsbacka.se så skickar vi en pappersblankett till dig.

Om man har skyddad identitet och därför inte kan använda e-tjänsten, hur gör man då?

Då är du välkommen att kontakta oss via gymnasiumocharbetsmarknad.skolkort@kungsbacka.se så hjälper vi dig på annat sätt.

Jag går på en fristående skola i Kungsbacka, vad gäller för mig?

Alla gymnasieelever som är folkbokförda och går på en skola i Kungsbacka kommun har rätt till ett skolkort och ett fritidskort. Alltså även du som går i en friskola. Du ansöker via e-tjänsten här på kungsbacka.se

Jag har tappat mitt kort, vad ska jag göra?

Tappar du bort ditt skolkort eller fritidskort kan du ansöka om ett nytt via e-tjänsten. För att få ett nytt kort tas det ut en avgift på 250 kr. När du har betalt avgiften kan du få ett tillfälligt kort i receptionen på din gymnasieskola. Detta kort använder du tills du får ditt nya kort.

Jag går på en gymnasieskola i en annan kommun, vad gäller för mig?

Du ansöker om skolkort och fritidskort via e-tjänsten här på kungsbacka.se. Har du av någon anledning inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via gymnasiumocharbetsmarknad.skolkort@kungsbacka.se så skickar vi en pappersblankett till dig.

Jag går på en gymnasieskola i Kungsbacka men bor i en annan kommun, vad gäller för mig?

Du får ansöka om busskort i den kommun som du bor i.

Gäller mitt busskort på skolbussarna nummer 1-26?

Som gymnasieelev hänvisas du till att använda Västtrafiks linjetrafik för resor till och från skolan. Från höstterminen 2022 har grundskolans skolbussar, 1-26, fått nya tidtabeller och ibland även nya linjesträckningar. Detta kan innebära att du som är gymnasieelev och tidigare använt möjligheten att åka med grundskolans skolbussar i mån av plats till din skola inte längre kan gör det.

Fler sidor