Drönarflygning

Drönarflygningar underlättar arbetet med att ta flygfoton och sammanställa underlag till detaljplaner och bygglovsprocesser.

Drönarflygningar samlar in geografisk information

I takt med att Kungsbacka växer behövs både nya bostäder och förändringar i infrastrukturen. Med hjälp av en drönare kan kommunen enklare och mer effektivt samla in geografisk information, ta fram flygfoton och 3D-modeller som ger bra underlag till detaljplaner och bygglovsprocesser.

Arbetet med drönaren är ett komplement till traditionell mätning och insamling av geografisk information. Med en drönare kan vi jobba med mätning på ett säkrare sätt på särskilt riskutsatta platser som förorenade områden, på vägar eller platser där terrängen är otillgänglig.

Flygningarna genomförs av utbildad personal och drönaren är alltid under uppsikt under hela flygningen.

Vi flyger på flera olika höjder. Främst kommer det handla om flygningar på 60 – 120 meter och 10 meter. Det är mycket svårt att urskilja individers ansikten i bilderna som tas på högre höjder. När bilderna efterarbetes tar vi också bort personer som går att identifiera.

Under de veckor vi flyger kommer du området på kartan vara markerat i rött.

Karta för drönarflygning Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om drönare

Syns jag på bilderna?

Nej. Drönaren flyger på en höjd av cirka 100 meter och detta innebär att enskilda personer inte kan urskiljas.

Vilken typ av drönare är det?

Dji mini 3 pro och DJI mini 2.

Krävs det utbildning av piloterna?

Ja. De som är piloterna har genomgått Transportstyrelsens utbildning till fjärrpilot.

Krävs det tillstånd för att få flyga den?

Nej. Det krävs inget tillstånd för denna typ av drönare i kombination med att vi alltid har uppsikt över den. Då behövs inget tillstånd från Transportstyrelsen. Kommunen har flygansvars- och drönarförsäkring.

Hur får jag som invånare information om flygningarna?

Du hittar information om var vi planerar att flyga i kommunens kartskikt. I vissa fall kompletteras detta med extra information till de som kan vara berörda.

Finns det någon riskhantering i samband med flygningarna?

Ja. Inför varje flygning går vi igenom en checklista för att säkerställa att drönaren fungerar som den ska. Vi flyger inte vid kraftig vind, regn eller vid dålig sikt.