Person tittar på en ritning

I kommunen har vi olika typer av kartor och karttjänster. Du kan beställa kartor för underlag till din bygglovsansökan, och vi har en digital och sökbar karta med geografisk information.

Information om fastighets- och byggärenden – 3 juni 2024

Just nu kan en del fastighets- och byggärenden ta längre tid än vanligt. Det beror på en förändring hos Lantmäteriet som medfört stopp eller begränsningar i myndighetens digitala tjänster.

Förändring hos Lantmäteriet påverkar vissa fastighets- och byggärenden | Kungsbacka kommun Länk till annan webbplats.

Webbkarta – en sökbar kommunkarta

Kommunkartan över Kungsbacka är en sökbar kommunkarta som innehåller mycket av kommunens egen geografiska information. Med kommunkartan kan du mäta, rita och skriva anteckningar och skriva ut kartor. Du kan bland annat söka efter:

 • adresser
 • badplatser
 • bibliotek
 • förskolor och skolor
 • idrottsanläggningar
 • sevärdheter
 • återvinning
 • äldreboenden
 • detaljplaner
 • orienteringskartor

Kungsbackas karta Länk till annan webbplats.

Våra kartprodukter

Du kan beställa kartor och andra produkter av oss som kan du kan använda som underlag när du söker bygglov. De flesta kartor finns både som papperskopior och i digitalt format, mot en kostnad. Vi kan också producera specialkartor enligt ditt önskemål. Dessa kartor kan du använda som underlag i din bygglovsansökan.

Primärkarta som underlag

Primärkartan är en storskalig, detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på marken i hela kommunen.

Primärkartan innehåller bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar och höjdkurvor. Kartan används för att planera, projektera och bland annat som underlag för att upprätta nybyggnadskartor och förrättningskartor.

Kommunens kartbok

I kartboken hittar du allt från gatuadresser och ridleder till sevärdheter och badplatser. Sevärdheter, naturreservat och badplatser är dessutom listade med koordinater som du kan använda för att hitta rätt med din GPS. Du kan köpa kartboken i vårt kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset.

Flygfoto över kommunen

På flygfotot för 2021 syns de centrala och västra delarna. De östra delarna är från Lantmäteriets foto från 2020. Du kan också beställa flygfoto som utskrift eller i digitalt format.

Historiskt fönster – Hur såg det ut förr?

Staden växer och i vårt historiska fönster kan du på ett enkelt sätt kika på historiska kartor och flygfoton över kommunen. Hur har landskapet förändrats? Hur såg ditt grannskap ut när du föddes? Passa på att utforska äldre tiders Kungsbacka. Nya kartlager tillförs också löpande.

Du kan jämföra flygfoton och kartor på tre olika sätt:

 • med hjälp av kartspionen
 • svajp
 • sida-vid-sida

För mer information om det historiska fönstrets funktioner klickar du på ”i-symbolen” när du är i kartan.

Kungsbackas historiska fönster Länk till annan webbplats.

Kostnad för nybyggnadskarta och kartunderlag

En nybyggnadskarta för en normal villatomt kostar 7 315 kronor utom plan och 9 975 kronor inom plan.

Ett kartunderlag för situationsplan kostar 998 kronor. Kartunderlaget kan också levereras digitalt i dwg-format för en tilläggskostnad om 465 kronor.

Ett kartunderlag där det krävs inmätning av fastighetsgräns och/eller byggnad kostar 3 325 kronor respektive 5 985 kronor eftersom det blir en tilläggskostnad.

Karta för bygglov

När du söker bygglov, marklov eller gör en anmälan ska du lämna in en situationsplan. Beroende på vad du ska bygga ska situationsplanen antingen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag. Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till fastighetsgränsen.

Vi använder koordinatsystemet SWEREF 99 12 00 och det nationella höjdsystemet RH2000.

Vilken karta behöver jag som underlag?

Nybyggnadskarta som är mer detaljerad än ett kartunderlag behövs när du söker bygglov för:

 • nytt bostadshus inom och utom detaljplan.
 • ny verksamhet inom och utom detaljplan.
 • större tillbyggnader av verksamheter inom och utom detaljplan.

Kartunderlag för situationsplan behövs när du:

 • anmäler attefallsåtgärder.
 • söker bygglov för tillbyggnader inom och utom detaljplan.
 • söker bygglov för komplementbyggnader inom och utom detaljplan.
 • söker marklov.

Osäker på vilken karta du ska använda?

Ta kontakt med Geodataavdelningen så berättar vi vilken karta du ska använda. Du kontaktar oss via kundcentret Kungsbacka direkt.

Hur länge är kartan giltig?

Nybyggnadskartan eller kartunderlaget för situationsplan får vara max två år när du söker bygglov. Det får alltså inte ha gått mer än två år sedan kartan upprättades. Underlaget får inte ha använts i tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten.

Vad ska framgå av situationsplanen?

Det du ska bygga ska ritas in på nybyggnadskartan eller kartunderlaget. Planerade byggnader behöver vara måttsatta så att byggnadernas sammanlagda area går att räkna ut.

Deras placering på fastigheten bör vara låst genom att minst två avstånd i rät vinkel till fastighetsgränsen anges på situationsplanen, till exempel från en långsida och en gavel. Du måste också ange en plushöjd för golvnivån för byggnaden.