Varje entré till bostadshus och fritidshus ska ha en adress. Även samlingslokaler och de byggnader som har någon form av verksamhet ska ha adresser.

Adresserna är av typen belägenhetsadresser. De beskriver läget för en bestämd plats och är i regel knutna till en byggnad eller entré och består av ett gatu- eller vägnamn och adressnummer.

När adressen är registrerad går den automatiskt till PostNord som beslutar om postnummer och postort. Därefter kan den även användas som postadress.

Alla använder samma adress

Adressen som kommunen bestämmer är den som används av räddningstjänst, polis, ambulans och taxi samt av de boende och av besökare. Genom att alla använder samma adress minskar risken för missförstånd. I de flesta fall är adressen även postadress.

Alla adresser blir registrerade i Lantmäteriets fastighetsregister Länk till annan webbplats.. Härifrån kan aktörer köpa uppgifter så att adresserna blir sökbara i GPS:er. Det är därför viktigt att registrera adresser så fort som möjligt till exempel vid avstyckning eller nybyggnation.

Lägenhetsnummer

I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

Lägenhetsregistret för dig som hyresvärd

Du som äger flerbostadshus eller småhus med fler än en lägenhet är skyldig att lämna in uppgifter till oss när det sker förändringar.

Du som hyresvärd rapporterar in förändringar vid:

  • nybyggnad
  • ändrad användning eller ombyggnad
  • sammanslagning

Du lämnar uppgifterna på en blankett senast en månad efter att förändringen har skett. Blankett uppdatering av lägenhetsregistret för flerbostadshus Pdf, 704.7 kB.

Korrekta adresser

I registret ska varje bostadsentré ha en korrekt adress med lägenhetsnummer om det är ett flerbostadshus. Detta är viktigt för folkbokföringen.

Har du frågor om adresser?

Om du har frågor om adresser till dina bostadshus kan du kontakta kommunen och geodataavdelningen.

Vem bestämmer namnen?

Det är Byggnadsnämnden som beslutar om namn på gator, vägar, torg, parker och broar samt kvartersnamn. Kommunens Geodataavdelningen tar fram förslag på vägnamn tillsammans med berörda. Efter remiss till förening, posten och räddningstjänsten lämnar de förslagen till byggnadsnämnden som fattar beslut.

Det blir aktuellt med nya vägnamn vid nybyggnation av större område eller om det inte finns lediga adressnummer.