För dig som driver företag inom dessa branscher finns riktade resurser som kan stödja dig i ditt företagande.

Hushållssällskapet Hallands län

Du som driver lantbruk och landsbygdsföretag kan kontakta Hushållningssällskapet för rådgivning och företagsutveckling, som stärker din produktion och lönsamhet. Hushållningssällskapet arbetar för att stärka det gröna näringslivet och en konkurrenskraftig landsbygd.

Hushållningssällskapet Halland Länk till annan webbplats.

Lokalt Ledd Utveckling Halland

Lokalt Ledd Utveckling Halland, LLUH, erbjuder medel och metoder för att utveckla landsbygden. LLUH är en proaktiv drivare av den lokala utvecklingen i länet genom LEADER-metoden.

lluh.se Länk till annan webbplats.

Hallands Matgille

För dig som driver livsmedelsförädlande företag finns möjlighet till affärsutveckling, samverkan och nätverkande genom Hallands Matgille. Målet är att främja hållbar tillväxt inom livsmedelssektorn i Halland och stärka innovationer kring halländsk mat.

Hallands matgille Länk till annan webbplats.