Egenkontroll för fastighetsägare

Så snart en verksamhet omfattas av miljöbalken gäller krav på egenkontroll. Det innebär att du som fastighetsägare måste ha en fungerande egenkontroll.

Du som är fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska. Egenkontrollen är ditt egna kvalitetssystem för att förebygga och åtgärda händelser som kan påverka människors hälsa eller miljön. Du omfattas även av kraven om du hyr ut ditt hus eller ett rum till någon.

Exempel på områden du bör ha koll på:

  • buller
  • fukt och mögel
  • legionella
  • radon
  • skadedjur och ohyra
  • störande lukt
  • avfall
  • temperatur och ventilation

Lagstiftning