Om du bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska du senast den 31 mars varje år lämna en miljörapport, enligt miljöbalken.

Så lämnar du in rapporten

Du lämnar miljörapporten via Svenska miljörapporteringsportalen (Länsstyrelsen). Länk till annan webbplats. Där finns all information du behöver.

Rapporten gäller för föregående år

Miljörapporten ska redovisa hur verksamheten under föregående år tillgodosett kraven.

Miljörapporten innehåller en grunddel, en textdel och normalt ytterligare en eller två delar beroende på verksamhetstyp, bland annat för verksamheter med vissa utsläpp, avfallsverksamheter och täkter.

Miljörapporten innehåller en grunddel och en textdel. Normalt innehåller den ytterligare en eller två delar beroende på verksamhetstyp, bland annat för verksamheter med vissa utsläpp, avfallsverksamheter och täkter.

Rapporten ska innehålla:

  • hur ditt företag uppfyllt villkoren i tillståndet
  • resultat av egenkontrollen
  • om det finns några utsläppsmängder.

Rapportera senast den 31 mars

Lämna din rapport senast den 31 mars. Om du lämnar in miljörapporten för sent kan du få betala en miljösanktionsavgift.