Registrera förbränningsanläggning

Du kan behöva söka tillstånd för att driva en förbränningsanläggning, eller behöva göra en anmälan innan du tar din anläggning i drift.

Medelstora förbränningsanläggningar omfattas av förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats.. Det betyder att du som driver eller planerar att driva en förbränningsanläggning enligt lag kan behöva:

  • söka tillstånd för din anläggning,
  • anmäla din anläggning,
  • registrera din anläggning.

Tillstånd för förbränningsanläggning

Du behöver söka tillstånd där den totala installerade effekten på anläggningen är mer än 20 megawatt.

Du söker tillstånd hos länsstyrelsen i Halland Länk till annan webbplats.

Anmälan om förbränningsanläggning

Du behöver göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet om du ska etablera en anläggning som uppgår till dessa effekter:

  • Anläggningen har mer än 500 kilowatt, men högst 20 megawatt om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
  • Anläggningen har mer än 10 megawatt, men högst 20 megawatt om enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas används.

Anmäla om miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats.

Informera om din förbränningsanläggning

Utöver att du eventuellt behöver anmäla eller söka tillstånd för din anläggning, ska medelstora förbränningsanläggningar registreras. Detta eftersom de omfattas av registreringsplikt. Det innebär att du som installerat eller avser att installera en medelstor förbränningsanläggning ska informera kommunen om anläggningen. I Kungsbacka kommun är det avdelningen för Miljö & Hälsoskydd som är tillsynsmyndighet och registrerar anläggningarna.

Det som avgör om anläggningen räknas som medelstor och därför ska registreras är anläggningens totalt installerade effekt och bränslet som används.

På Naturvårdverkets hemsida finns mer information om vad som räknas som en medelstor förbränningsanläggning. Länk till annan webbplats.

När ska anläggningen vara registrerad?

Beroende på anläggnings storlek och när den togs i drift gäller olika datum för när den senast ska vara registrerad.

  • Ny anläggning omfattas direkt av lagen. Du får inte ta en ny anläggning i drift utan att den är registrerad.
  • Om din anläggning tagits i bruk innan den 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt måste den vara registrerad senast den 1 januari 2024.
  • Om din anläggning tagits i bruk innan den 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt måste den vara registrerad senast den 1 januari 2029.

Registrera en medelstor förbränningsanläggning Länk till annan webbplats.

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

Register över medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhets-utövare

Fastighet

Effekt

Bränsle

Driftstart

Eksta Bostads AB

Frillesås-Rya 1:256

3,65 MW

Fast biomassa och dieselbrännolja

1 november 2021

Statkraft Värme AB

Kungsbacka Varla 3:33

19,5 MW

Flytande biobränslen 

1 december 2022

Eksta Bostads AB

Nötegång 1:121

3,5 MW

Fast biomassa och dieselbrännolja

1 november 2019

Derome Timber AB

Ryared 9:1

7 MW

Fast biomassa

1 juli 2013

Statkraft Värme AB

Hammargård 1:7

32 MW

Flytande biobränslen

25 november 2013

Statkraft Värme AB

Hammargård 1:7

28 MW

Fast biomassa

25 november 2013