Starta eller driva solarium

Solarium

Om du yrkesmässigt erbjuder solarieverksamhet till allmänheten ska du anmäla det till kommunen. Du behöver också säkerställa att din verksamhet uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier.

Du behöver följa Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer om solarier. Du hittar dessa på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Regelverk för solariesalonger (Strålsäkerhetsmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Anmäl din solarieverksamhet innan du startar

Innan du startar din verksamhet ska du anmäla den till kommunen. Det behöver du göra senast sex veckor innan verksamheten startar. Den ska innehålla administrativa uppgifter och teknisk beskrivning av verksamheten.

Anmäl din solarieverksamhet Länk till annan webbplats.

Ta över eller byta lokal?

Tänk på att du ska göra en ny anmälan om du byter lokal, utökar din verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet.

Avgift för anmälan

Du får betala en avgift när du anmäler en solarieverksamhet och för den tillsyn vi gör.

Mer information om avgifter

Bra rutiner för egenkontroll

Att ha bra rutiner skapar förutsättningar för att upptäcka fel och brister i en verksamhet. Egenkontrollen är ett verktyg för dig att skapa dessa rutiner. Det innebär att du själv upprättar rutiner och dokumenterar resultatet av kontrollerna för att se så att verksamheten följer de krav som gäller.

Mer information om egenkontroll

Regelbunden tillsyn

Kommunen gör regelbunden tillsyn av alla solarieverksamheter. Syftet med tillsynen är att säkerställa att din verksamhet är säker för dina kunder och inte påverkar miljön mer än nödvändigt.