Starta och driva en hygienisk verksamhet

Om du yrkesmässigt ska erbjuda hygienisk behandling kan du behöva anmäla det till Miljö & Hälsoskydd. Exempel på hygienisk behandling är tatuering, piercing, fotvård, akupunktur, hudvård, hårvård, nagelvård och massage.

Om den behandling du ska utföra innebär att det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla din verksamhet till Miljö & Hälsoskydd. Oftast gäller det när du använder redskap som penetrerar huden, till exempel skalpeller, akupunkturnålar eller piercingverktyg.

Exempel på verksamheter du ska anmäla:

  • akupunktur
  • tatuering
  • piercing
  • fotvård

Du behöver lämna in en anmälan i vår e-tjänst senast sex veckor innan du startar din verksamhet. Anmälan ska innehålla administrativa uppgifter, ritningar och teknisk beskrivning av verksamheten.

Tänk på att du också behöver göra en ny anmälan om du byter lokal, utökar din verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet.

Verksamheter du inte behöver anmäla

Om din verksamhet till exempel erbjuder hårvård eller massage behöver du inte göra en anmälan. Däremot ansvarar vi för tillsynen och vid inspektion granskar vi bland annat lokalen, rutiner och egenkontrollen.

Hygieniska verksamheter på Socialstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Bra rutiner för egenkontroll

Bra rutiner skapar förutsättningar för att upptäcka fel och brister i en verksamhet. Egenkontrollen är ett verktyg för dig att skapa dessa rutiner. Det innebär att du själv upprättar rutiner och dokumenterar resultatet av kontrollerna för att se så att verksamheten följer de krav som gäller.

Egenkontroll

Regelbunden tillsyn

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd gör regelbunden tillsyn av alla hygieniska verksamheter. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet i din bransch. Syftet med tillsynen är att säkerställa att din verksamhet är säker för dina kunder och inte påverkar miljön mer än nödvändigt.

Digital utbildning om tillsyn

Vi har tagit fram en utbildning för dig som bedriver hygienisk verksamhet och får tillsyn från oss. Här kan du läsa mer om våra olika roller och vad vi tittar på under en tillsyn, eller vad som behövs om du ska starta en ny verksamhet. Plocka gärna upp guiden inför vår tillsyn.

Digital utbildning Länk till annan webbplats.

Avgift för anmälan

Du får betala en avgift när du anmäler en hygienisk verksamhet och för den tillsyn vi gör.

Avgifter

Regler om kosmetiska produkter

Om du säljer kosmetiska produkter ska de följa de regler som finns för att de ska vara säkra.

Information om kosmetika hos Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.