Nedsläckt gatubelysning

Som en åtgärd för att minska elanvändningen så arbetar vi med att släcka ner viss gatubelysning där det är möjligt.

Vi släcker för tillfället ner viss belysning längs med huvudvägarna i och runt om centrala Kungsbacka. När vi släcker ner belysning så gör vi en bedömning utifrån trafiksäkerhet och trygghet och släcker bara ner den belysning som påverkar detta så lite som möjligt. För att du ska vara trygg och säker så behåller vi belysning i parker och i offentliga områden, i korsningspunkter, cirkulationsplatser, vid övergångsställen, passager, busshållplatser, samt på gång- och cykelvägar med tillhörande tunnlar. .

Är du osäker på om belysningen är trasig eller medvetet nedsläckt?

Vi har tagit fram en karta där vi har markerat vilken gatubelysning som vi medvetet har släckt. De svarta och vita markeringarna på kartan visar de lampor som vi medvetet har släckt.

Är belysningen släkt men inte markerad i kartan?

Om belysningen är släkt men inte markerad i vår karta får du gärna göra en felanmälan till oss så undersöker vi om belysningen är trasig eller om vi ska uppdatera vår karta.

Gatubelysning hos vägföreningar

Det är vägföreningar och samfällighetsföreningar som bestämmer över gatubelysningen i deras område, men i många fall är det kommunen som sköter drift och underhåll och betalar för elen. Det är ni som vägförening och samfällighetsförening som bestämmer vilken gatubelysning som ska släckas ner men vi som kommun kommer bekosta och utföra nedsläckningen med hjälp av upphandlad elentreprenör.

Är ni som vägförening intresserade av att släcka delar av er gatubelysning så kan ni använda vår e-tjänst för att lämna ert intresse.

När intresseanmälan är inskickad kommer en av våra belysningsingenjörer att höra av sig till er. Ni kommer då att få vidare information samt kartunderlag över ert område.


Vilken vägförening gäller anmälan?