Synpunkter och klagomål gymnasieskolan

Om du har synpunkter eller klagomål på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor vill vi att du framför dessa till oss. Här finns information om hur du gör och hur vi hanterar dina synpunkter.

Så lämnar du synpunkter eller klagomål

1. Prata med personalen på gymnasieskolan

Om du har synpunkter eller klagomål som handlar om elevens situation i gruppen eller klassen kontaktar du i första hand lärare eller mentor.

2. Kontakta rektor

Du kan kontakta rektorn om du inte är nöjd med personalens hantering av dina synpunkter eller om du inte vill kontakta personalen i gymnasieskolan. Rektorn har det övergripande ansvaret för respektive skolenhet och ska se till så att eleverna får det stöd de behöver och fatta beslut om åtgärder.

3. Kontakta gymnasiechef

Du kontaktar gymnasiechefen med större frågor som rektorn inte kan göra något åt eller om du anser att rektorn inte har gjort tillräckligt. Gymnasiechefen är rektorns chef.

Om du inte är nöjd med gymnasiechefens hantering kan du kontakta den centrala förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. Där finns förvaltningschef som är högsta tjänsteperson och chef över gymnasiechefen, samt utvecklingsledare som är sakkunniga i olika frågor.

Kommunens allmänna synpunktshantering

Du kan naturligtvis även använda kommunens allmänna synpunktshantering om du vill klaga eller lämna synpunkter på Gymnasium & Arbetsmarknads verksamheter.

Lämna en synpunkt

Synpunkter om fristående gymnasieskolor

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på en fristående skola ska du kontakta aktuell skola. Kontaktuppgifter till de fristående skolorna finns på deras hemsidor.

Så tar vi hand om dina synpunkter

När du lämnat dina synpunkter till oss får du besked om vem som kommer utreda ditt ärende och hur vi kommer att arbeta.

Utredning

Utredningen kan bland annat innebära att handläggaren kontaktar andra inblandade för att få in uppgifter till exempel rektorn om du har vänt dig till gymnasiechefen med ett klagomål. Du får information om de uppgifter som kommer fram och du har också möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

Dialog om lösning och beslut

Vår handläggning avslutas antingen genom att du och de andra inblandade kommer fram till en lösning eller att ansvarig tjänsteperson det vill säga kommunens representant beslutar i ärendet, till exempel om åtgärder som behövs. Går beslutet att överklaga får du information om hur du gör detta.

Vi är skyldiga att hantera alla synpunkter och klagomål så snabbt det går. Ärenden som kräver en mer omfattande utredning kan ta lite längre tid men vi informerar dig löpande om vad som händer.

Tillsynsmyndigheten Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av situationen kan du kontakta Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skolverksamheten. Information om elevers rätt och vad Skolinspektionen gör hittar du på Barn- och elevombudets webbplats.