Prövning och validering

Du kan göra en prövning om du behöver höja ett betyg eller få betyg i en kurs du inte läst tidigare. Du läser in kursen helt på egen hand utan undervisning. Du kan även validera dina kunskaper så att din utbildningstid blir kortare.

Vem kan göra en prövning

Inom vuxenutbildningen kan du göra prövning från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en slutförd gymnasieutbildning. Du som är yngre och saknar slutförd gymnasieutbildning kan kontakta ungdomsgymnasiet. Från och med 1 juli 2016 är det endast möjligt att göra en prövning i betyg satta från och med 1 juli 2012. Det gäller betyg utifrån skalan A-F.

I vilka kurser kan jag göra prövning?

Du kan göra prövning i alla kurser som vi erbjuder. Information om de kurser du kan göra prövning i hittar du i kurskatalogen. Kontakta Kompetenscentrum om du vill pröva i något ämne som inte finns med i det aktuella kursutbudet.

Kontakta studie- och karriärvägledare på Kompetenscentrum om du är osäker på vilken kurs du ska pröva i. I kurskatalogen hittar du vilka kurser som finns i Kungsbacka.

Kurskatalogen Länk till annan webbplats.

Du kan göra prövning hos alla skolor som Vuxenutbildningen i Kungsbacka har avtal med.

Ansökan om prövning

Du ansöker om prövning via en webbansökan. Det finns en guide som visar hur du gör din ansökan steg för steg.

Ansökan om prövning Länk till annan webbplats.

Steg för steg-guide om hur du ansöker Länk till annan webbplats.

Det finns fyra perioder då det går att göra prövningar:

Tabellen listar perioder då det går att göra prövningar

Period

Prövningsveckor

Sista ansökningsdag

Period 1

Vecka 7–8

Söndag vecka 1

Period 2

Vecka 19–20

Söndag vecka 14

Period 3

Vecka 35–36

Söndag vecka 29

Period 4

Vecka 42–43

Söndag vecka 37

Validering

Du har möjlighet att validera mot ett stort antal av de gymnasiekurser som finns i vårt utbud. Efter valideringen får du ett intyg som visar de kunskaper du har. Vill du få ett gymnasiebetyg i kursen gör du en prövning. Ta gärna kontakt med en studie- och karriärvägledare för att diskutera dina möjligheter.

Så här kan en validering genomföras:

 1. Samtal med studie- och karriärvägledare
 2. Ansök till den kurs som motsvarar de kunskaper som ska valideras
 3. Fördjupad kartläggning tillsammans med lärare
 4. Kompetensbedömning av lärare
 5. Intyg som visar de kunskaper som finns
 6. Du får betyg om kursmål och kunskapskrav har uppnåtts efter att prövningen är genomförd

Komplettering till Universitets- och högskolerådet

Det är Universitets- och högskolerådet, UHR, som ansvarar för betygskomplettering. Inom vuxenutbildningen kan du göra prövningar för att komplettera dina betyg

Komplettering inför vår- och höstterminen till Universitets- och högskolerådet

Ska du komplettera till vårens antagning genomför du prövning senast i period 4. Vill du få med din komplettering till höstens antagning genomför du prövning senast period 2.

Så här går en prövning till

 • Ansökan inkommer till vuxenutbildningen i Kungsbacka som ansvarar för antagningen.
 • Skolan informerar dig om hur prövningen genomförs. Du förbereder dig själv inför examinationen med hjälp av kursbeskrivningar, betygsmål Länk till annan webbplats. och lämplig litteratur. Du kan själv hitta läromedel för den kurs du ska pröva genom att söka på internet. Du kan också vända dig till biblioteket för att få hjälp att hitta läromedel för din prövningskurs.
 • Du kan göra prövningsexaminationen skriftligt, muntligt och praktiskt. Hur du ska göra beror på vilken kurs du prövar i.
 • Läraren bedömer examinationen och sätter betyg som skickas till vuxenutbildningen.
 • Beställ ditt betyg under Mina sidor Länk till annan webbplats. i ditt studerandekonto. Där väljer du om du vill få betyget hemskickat eller hämta betyget på Kompetenscentrum. Du kan också beställa ditt betyg genom att kontakta vuxenutbildning@kungsbacka.se. Kom ihåg att meddela om du vill få betyget hemskickat eller hämta det hos oss.

Är min ansökan komplett?

Din ansökan är komplett när du har bifogat kopia på tidigare betyg samt betalat prövningsavgift via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Betygskopior och betalning ska vara inkomna senast en vecka efter att ansökan är inskickad.

Hur många prövningar får jag göra per prövningsperiod?

Du får pröva max två kurser per prövningsperiod.

Om du väljer att pröva i två kurser inom samma prövningsperiod måste det vara två olika kurser. Till exempel Svenska 1 och Historia 1b. Du får inte pröva i samma kurs två gånger inom samma prövningsperiod.

Avgift för prövning

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs, även om du inte har läst kursen tidigare. Du behöver inte betala prövningsavgift för en kurs som du tidigare fått betyget F i, om du studerar inom vuxenutbildning vid det tillfälle som du anmäler dig till prövningen. Studerar du inom vuxenutbildningen i en annan kommun måste du lämna in ett studieintyg som visar detta.

Prövning i sfi är avgiftsfri.

Du betalar in prövningsavgiften via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du kan betala med kontokort eller med Swish. Om du saknar e-legitimation (exempelvis bankID eller Freja eID), då kontaktar du vuxenutbildningens elevexpedition för information om hur du kan betala.

Återbetalning av prövningsavgift

Om vuxenutbildningen inte kan erbjuda prövningen du betalat för så betalas summan tillbaka. En rektor måste godkänna eventuella återbetalning. Avgiften betalas inte tillbaka om du väljer att avbryta eller inte kommer till prövningen.

Vad händer om jag blir sjuk?

Meddela skolan om du blir sjuk. Eventuell avgift som du har betalat in återbetalas inte för prövning som inte har slutförts. Du är välkommen att göra en ny prövningsansökan och betala in en ny avgift, om du tillhör kategorin sökande som ska betala för prövningen.