Studera som vuxen

Bild på vuxna studerande i ett klassrum

Vuxenstudier skiljer sig från grundskolan och gymnasiet. Kursplaner och betygskriterier är det samma, men det är ett flexiblare upplägg och större krav på självstudier inom vuxenutbildningen.  

Kurs i studieteknik

Har du inte studerat på länge kan du gå vår kurs i studieteknik.

Se alla våra kurser inom studieteknik Länk till annan webbplats.

Tips inför dina studier

  • Skaffa dig en överblick över studiesituationen
  • Se till att ha lugn och ro runt om kring dig
  • Avsätt speciell tid för dina studier
  • Ta pauser
  • Skriv strukturerade anteckningar
  • Gör en minneskarta
  • Repetera
  • Associera ny information till något du redan kan
  • Sov ordentligt så kommer du att minnas bättre

Olika former av extra stöd och anpassningar i dina studier

Vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun är till för alla, oavsett förutsättningar. Du som har behov av stöd och extra anpassningar på grund av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan ha haft tidigare problem i skolan och har behov av extra stöd för att komma igång med dina studier igen.

Ta kontakt med våra studie- och karriärvägledare i god tid. En specialpedagog planerar sedan det extra stöd som kan vara aktuellt för just dig. Specialpedagogen gör även pedagogisk läs- och skrivutredning, utredning inför högskoleprovet och körkort.

Studie- och yrkesvägledning för vuxna