Studera som vuxen

Bild på vuxna studerande i ett klassrum

Vuxenstudier skiljer sig från grundskolan och gymnasieskolan. Kursplaner och betygskriterier är det samma, men det är ett flexiblare upplägg och större krav på självstudier inom vuxenutbildningen.  

Kurs i studieteknik

Har du inte studerat på länge kan du gå vår kurs i studieteknik.

Se alla våra kurser inom studieteknik Länk till annan webbplats.

Tips inför dina studier

  • Skaffa dig en överblick över studiesituationen
  • Se till att ha lugn och ro runt om kring dig
  • Avsätt speciell tid för dina studier
  • Ta pauser
  • Skriv strukturerade anteckningar
  • Gör en minneskarta
  • Repetera
  • Associera ny information till något du redan kan
  • Sov ordentligt så kommer du att minnas bättre

Resultat från elevenkät

Två gånger per år genomför vuxenutbildningen i Kungsbacka en elevenkät. Syftet med enkäten är att vi ska få veta vad de som studerar tycker om sin utbildning och vad vi behöver utveckla och förändra.

Olika former av extra stöd och anpassningar i dina studier

Vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun är till för alla, oavsett förutsättningar. Du kan ha behov av stöd och extra anpassningar på grund av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Ta kontakt med våra studie- och karriärvägledare i god tid. En specialpedagog planerar sedan det extra stöd som kan vara aktuellt för just dig. Specialpedagogen gör även pedagogisk läs- och skrivutredning samt utredning inför högskoleprovet.

Studie- och yrkesvägledning för vuxna