Lyckas med matematik

I vårt kvalitetsarbete har vi sett att det är många elever som får betyget F, alltså icke godkänt när de läser matematik. Vi vill att du ska lyckas i dina studier. Därför kan vi erbjuda hjälp och stöd så att du inför dina matematikstudier kan förbereda dig på flera olika sätt.

Välj rätt matematikkurs

Det finns tre olika matematikspår, a, b eller c. Siffran visar nivå på kursen. Om du inte har läst tidigare på gymnasiet börjar du med kurs 1. Kurserna bygger på varandra. Vill du nå nivå 2 måste du alltså läsa kurs 1 först.

  • A-spåret (1a + 2a) är inriktat mot yrkesutbildningar på gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala utbildningar.
  • B-spåret (1b + 2b + 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.
  • C-spåret (1c + 2c + 3c + 4 + 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik. Att byta spår kräver en del kompletteringar men är fullt möjligt.

Att byta spår kräver en del kompletteringar men är fullt möjligt. Ofta behöver du komplettera vissa moment. När du börjar studera har du en dialog med din matematiklärare om du behöver komplettera eller inte.

Du som studerat före 2012

Före 2012 kallades kallades kurserna i matematik A, B, C, D och E. Gamla och nya kurser kan jämföras ungefär så här:

Matematik A: 100 poäng = Matematik 1: 100 poäng

Matematik B: 50 poäng = Matematik 2 100 poäng

Matematik C: 100 poäng = Matematik 3: 100 poäng

Matematik D: 100 poäng = Matematik 4: 100 poäng

Matematik E: 50 poäng = Matematik 5: 100 poäng

Om du har läst enligt det gamla systemet och vill läsa mer matematik behöver du välja lämplig nivå. Kursens innehåll har generellt sett blivit svårare i de nya kurserna. Därför kan det vara klokt att "gå ner" en nivå.

Nivåbedömning

För att vi på bästa sätt hjälpa dig att få ett bra upplägg inför dina matematikstudier ska du träffa en studie- och karriärvägledare. Vid mötet får du samtala om dina möjligheter att lyckas. Du kan också bli erbjuden att göra en nivåbedömning, där resultatet visar din rekommenderade startnivå. Du som ska göra en nivåbedömning i matematik kan ha behov av att förbereda dig genom att repetera och fräscha upp dina matematikkunskaper.

Länk till nivåbedömning Länk till annan webbplats.

Repetitionskurs

Inför dina matematikstudier finns det möjlighet att läsa en kortare repetitionskurs, innan du börjar din ordinarie matematikkurs. Kursen har ett flexibelt upplägg och vi planerar den utifrån dina individuella behov, som kunskapstestet visar. Vi erbjuder också kurs i studieteknik, där du lär dig att studera mer effektivt.

Tips på användbara länkar: