CSN - Studiestöd inom vuxenutbildningen

Hur du ska få ihop din ekonomi under tiden du studerar är en viktig del när du planerar dina studier. Du kan finansiera dina studier på många olika sätt. Nedan kan du läsa om några av dem. 

Studiehjälp

Till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år har du rätt till studiehjälp vid studier på heltid, 20 poäng per vecka.

Länk till studiehjälp Länk till annan webbplats.

Studiemedel

Från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Den övre åldersgränsen är 60 år, med vissa undantag.

Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Från och med det år du fyller 25 år kan du även ha rätt även till ett högre bidrag för studier på grundläggande eller gymnasial nivå.

Du kan beviljas studiemedel för en studieomfattning på 50, 75 eller 100 procent. Du ansöker om studiemedel hos CSN.

Länk till studiemedel Länk till annan webbplats.

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb.

Några av de krav som du ska uppfylla är:

  • Du ska vara arbetslös
  • Saknar helt utbildning eller har kort tidigare utbildning
  • Har inte haft studiemedel under tre senaste åren
  • Du är mellan 25 - 60 år

Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - CSN Länk till annan webbplats.

Extra tillägg

Du kan även ansöka om extra tillägg. Det extra tillägget är behovsprövat och beroende av din inkomst eller dina föräldrars inkomst om du bor kvar hemma. Ansökan om extra tillägg skickas till CSN.

Extra tillägg - CSN Länk till annan webbplats.

Tilläggsbidrag för studerande med barn

Du som har barn kan få ett extra bidrag från CSN när du studerar på vuxenutbildningen. Det kallas för tilläggs­­­bidrag. Om båda vårdnadshavarna studerar kan bara en få bidraget.

Tilläggsbidrag för studerande med barn - CSN Länk till annan webbplats.

Tilläggslån

Från och med året du fyller 25 år kan du som tidigare arbetat söka ett tilläggslån.

Tilläggslån - för dig som arbetat tidigare - CSN Länk till annan webbplats.