Tunga, breda eller långa transporter kräver undantag från trafikförordningen eller från lokala trafikföreskrifter. För att få genomföra dessa transporter måste du ansöka om dispens.

Du kan ansöka om dispens för odelbar last, exempelvis en byggkran. Du får inte dispens för delbar last som exempelvis cement, grus och tegel. Delbar last får du i stället dela upp och köra flera gånger.

Ska den planerade transporten passera flera kommuner söker du dispensen hos Trafikverket. Länk till annan webbplats.

Om du ska genomföra transporten endast inom Kungsbacka kommun söker du tillstånd hos kommunen. Du använder Trafikverkets blankett för detta. Du skickar den till oss senast fem arbetsdagar innan önskat transportdatum med e-post eller med post:

Kungsbacka kommun, Teknik
434 81 Kungsbacka

Om en transport är längre än 30 meter, bredare än 450 cm eller högre än 450 cm ska du även fylla i en blankett för färdvägsintyg.