Tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand gå till begravningskostnaderna och därefter andra utgifter i samband med dödsfallet.

Avsluta autogirobetalningar så snart som möjligt och vänta med att betala räkningar och skulder innan begravningen och eventuell kostnad för gravsten är betald. Som dödsbodelägare behöver du även säga upp eventuellt hyreskontrakt till hyresvärden.

Bouppteckning

Finns det tillgångar kvar efter att utgifterna är betalda, ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning.

Bouppteckningen ska ni som ingår i dödsboet lämna till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. En bouppteckning kan du göra själv på Skatteverkets hemsida eller anlita hjälp av en jurist på exempelvis begravningsbyrå eller boutredningsfirma.

Äger den avlidne inte någon fastighet och saknar övriga tillgångar efter att utgifterna kring begravning och liknande är betalda, kan bouppteckningen ibland ersättas av en dödsboanmälan.