Som närstående kan du själv ta hand om begravningen, men det vanliga är att man tar hjälp av en begravningsbyrå.

Utifrån den avlidnes önskemål kan man ha en borgerlig begravning eller hålla den i kyrkan.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter och lokal för begravningsceremonin. Är du medlem i Svenska kyrkan har du rätt till begravningsakt i kyrkan.

Saknas tillgångar och försäkringar för att bekosta begravningen går det att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad (max ett halvt prisbasbelopp).

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning kan utformas helt efter den avlidnes eller anhörigas önskemål. Du kan fritt välja lokal, musik och andra inslag under ceremonin. En begravningsbyrå kan hjälpa dig att utforma den borgerliga begravningen men det finns inget som hindrar att anhöriga själva ordnar den.

Begravningsakten

Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten. Det går bra att låta en anhörig, god vän eller någon helt utomstående förrätta begravningen. Annars förmedlar begravningsbyrån en begravningsförrättare.

Som anhörig kan du utforma akten på ett personligt sätt med hänsyn till tro och livsåskådning. Ni kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag.

Om ingen anhörig finns som kan ordna begravningen

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med begravningen ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd.