Om den person som avlidit saknar egendom behöver man inte göra bouppteckning. Detsamma gäller om tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnaderna.

Huvudregeln är att bouppteckning ska göras efter den avlidne. De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand bekosta begravningen och kostnader i samband med dödsfallet.

Äger den avlidne inte någon fast egendom och tillgångarna i dödsboet understiger kostnaderna som uppkommer i samband med dödsfallet, begravningskostnaderna, kan bouppteckningen i vissa fall ersättas av en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan görs till Skatteverket. En handläggare gör hembesök och en redovisning av dödsboets ekonomiska ställning.

Du som är företrädare för dödsboet kontaktar kommunen för att få hjälp med dödsboanmälan. Om den som avlidit var gift eller sambo ska även hens ekonomi redovisas.