Bekräfta dödsfallet

Mycket kan förändras när någon dör. Förutom sorg är det vanligt att känna oro över vad som kommer att hända den närmaste tiden. Det finns flera praktiska saker som du som närstående kan behöva ta hand om.

När någon dör på sjukhus eller ett boende

När någon avlider på sjukhus eller ett vård- och omsorgsboende har läkaren ansvaret att bekräfta dödsfallet och utfärda ett dödsbevis som behövs för att en begravning ska kunna genomföras.

Du som är närstående ska kunna ta farväl av den som har dött på ett lugnt och värdigt sätt. Det finns ofta ett särskilt rum för att närstående ska kunna se kroppen.

Om dödsfallet sker hemma

Om en person avlider i hemmet bör du som närstående ta kontakt med dom som har ansvaret för vård och omsorg i hemmet. Det kan till exempel vara hemsjukvården eller hemtjänsten. En läkare från hemsjukvården bekräftar dödsfallet.

Om någon dör och som inte har vård eller omsorg i hemmet kan du ringa 112. Kroppen hämtas och transporteras till bårhuset, samtidigt som en läkare tar hand om dödsförklaringen.

När en förälder dör

Om du är under 18 år och en förälder dör är det i första hand din andra förälder som ska ta hand om dig.

Om det inte går bra av någon anledning, utser familjerätten någon annan som ska ta hand om dig tills du blir vuxen. Det brukar bli en släkting eller någon annan som står dig nära.

Särskild förordnad förmyndare

Om båda föräldrarna till ett barn under 18 år dör, utser tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare. Personen redovisar sitt uppdrag till kommunen.