Rondellen i Kolla är inspirerad av både havet och skogen.

När vi planerade denna rondell valde vi att ha kvar ena halvan från förra säsongen eftersom den redan speglar skogen så bra. Förra året var den platsen för vårt troll som då hörde hemma I sagornas värld. I år har vårt troll fått smyga iväg, kanske till den riktiga skogen medan växterna och stocken får vara kvar.

Skogens betydelse

Skogen är för många av oss oersättlig, den är den plats där vi laddar våra batterier, där vi vilar från stress och krav och alla måsten som annars lätt tar över. Vi har 16 naturreservat här i Kungsbacka. Kanske vill du använda sommarens semester och besöka ett eller flera?

Havets betydelse

För många är även havet en lisa för själen. Mjuka klippor och salta bad gör något med oss. Första muggen kaffe på stranden med solens varma strålar på hyn ger oss perspektiven tillbaka.

I den delen av rondellen som speglar havet har vi låtit sju olika sorter av Salvia i olika blå, lila och vita nyanser vill ge en upplevelse av havet. Vi har även skapat en fyr som är en förenkling av fyren på Nidingen. Nidingen är en av Hallands finaste fågelöar. På ön finns stora bestånd av kentsk tärna, tobisgrissla och småkrake. Dessutom finns Sveriges enda klon av tretåig mås här. Förutom tretåig mås hittar du sälar här under sommaren.

Floran består främst av havsstrandväxter som strandbeta, strandkål, trift, marrisp och strandmalört.

Dessa växter hittar du i vår plantering

Latinskt namn

Sort

Svenskt namn

Koeleria glauca

Coolio

Tofsäxing

Luzulus nivea

Lucius

Silverfryle

Dianthus

Devon Cottage Pink

Nejlika

Delosperma

Weels of wonder

Middagsblomma

Lobularia maritima

Snow Princess

Strandkrassing

Farfugium

Wavy gravy


Achillea ptarmica

Diadem

Vitpytta

Pennisetum

Tail Feather

Svansborstgräs

Stipa

Pony Tails

Svansfjädergräs

Carex

Phoenix Green

Grön starr

Diascia

Juliet Pink

Tvillingsporre

Gomphrea

Truffula Pink

Klotamarant

Lagurus ovatus

Harsvans


Pennisetum villosum

Dunborstgräs


Plectranthus

Silver Shield


Helichryssum

Silver moon

Rabatteternell

Heuchera

Obsidian

Alunrot

Salvia farinacea

Victoria

Daggsalvia

Salvia farinacea

Evolution White

Daggsalvia

Salvia farinacea

Fairy Queen

Daggsalvia

Salvia farinacea

Midnight Candle

Daggsalvia

Salvia +A31:G34farinacea

Violet Candle

Daggsalvia

Salvia farinacea

Light Candle

Daggsalvia

Salvia farinacea

White Candle

Daggsalvia

Euphorbia

Diamond Frost

Snötörel

Gaura

Snowbird

Sommarljus

Cupea

Pink Summer


Parkarbetare liggandes i en blomsterrabatt.

Drift Parks bästa tips!

Vårt bästa tips är att blanda perenna växter med säsongsväxter. Låta basen bestå av de växter som snällt kommer tillbaka år efter år med de kanske mer färgstarka och busiga som bara finns kvar en säsong. Låta nyhetens behag gå hand i hand med den trygga bas du kan lägga med hjälp av buskar och perenner.

I Kolla rondellen finns en bas av bambu och thuja. Tråkigt säger kanske många, men som en grön bakgrund bra, säger vi. Dessutom vintergröna. Vidare finns i skogsdelen olika perenna ormbunkar, gräs och alunrot, med inslag av säsongsväxter.

Bambuväxt i förgrunden så skymtas en modell av Nidingen längre bak.