Stiftelsen apotekare T E Berghs donation

Stiftelsen Apotekaren T.E. Berghs donation ska årligen delas lika mellan fyra personer som är bosatta i Kungsbacka och som anses vara i behov av ekonomiskt stöd men inte fått hjälp av fattigunderstöd.

Ändamål

Räntan å kapitalet skall årligen å apotekaren Berghs dödsdag den 11 mars utdelas med lika stort belopp till en var av fyra inom Kungsbacka bosatta personer, vilka, utan att åtnjuta fattigunderstöd, likväl äro i så små omständigheter, att erhållandet av en mindre penningsumma skulle för dem innebära en lättnad och en hjälp.

Blankett för ansökan Pdf, 46.1 kB.

Kontakta gärna

Catarina Granath, Svenska kyrkan Kungsbacka, 0300-56 98 00

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-1758.