Stiftelsen Borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene Hasselgrens minnesfond

Stiftelsen Borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene Hasselgrens minnesfond. Avkastningen skall användas till inköp av något konstverk, antingen för prydande av någon offentlig plats i Kungsbacka eller för prydande av någon kommunal byggnad.

Ändamål

Avkastningen kapitaliseras under fem eller tio år, för att därefter användas till inköp av något konstverk, antingen för prydande av någon offentlig plats i Kungsbacka eller för prydande av någon kommunal byggnad. Fonden eller dess avkastning får icke disponeras för något ändamål som betalas av kommunalt utgående skatter.

Privatpersoner kan inte söka

Fonden går inte att söka, utan nämnden för Kultur & Fritid tar fram förslag och kommunfullmäktige beslutar enligt de kriterier som står i ändamålet.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 849400-0568.