Stiftelsen Asta och Anders Brattströms stipendiefond

Stiftelsen Asta och Anders Brattströms stipendiefond ska gå till ett årligt ett stipendium som stödjer vidarestudier efter grundskolan. Det ska delas ut till en elev som under året gjort särskilt goda prestationer i sång och/eller musik inom Kulturskolans verksamhetsområde.

Ändamål

Fonden skall användas till att årligen dela ut ett stipendium i gåva till elev som under året gjort särskilt goda prestationer i sång och/eller musik inom Kulturskolans verksamhetsområde. Stipendiet skall användas som hjälp till fortsatta studier och förkovran efter fullgörande av grundskolestudierna.

Ej sökbar för allmänheten

Stipendiet skall användas som hjälp till fortsatta studier och förkovran efter fullgörande av grundskolestudierna.

Stipendiet går inte att söka. Musiklärarna nominerar elever enligt de kriterier som står i ändamålet.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-1741.