Stiftelsen Olga och Elof Lindälvs stipendiefond

Stiftelsen Olga & Elof Lindälvs Stipendiefond ska användas som stöd till elever eller grupper av elever som presterat väl inom konst, litteratur, teater och musik.

Ändamål

Stipendierna ska användas som stöd till enskild elev eller grupp av elever, som har gjort särskilt goda prestationer inom områdena konst, litteratur, teater och musik. Stipendierna kan även användas för genomförande av grupparbeten, studieresor med mera i ovannämnda bestämmelsers anda.

Avsedd för elever vid Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka kommun.

Inte sökbar för allmänheten

Lärare på Elof Lindälvs gymnasium nominerar mottagare stipendiater eller ansöker om medel enligt de kriterier som står i ändamålet.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 849400-6599.