Döda djur och ansöka om att gräva ner häst

Döda lantbruksdjur som kor, får, getter och grisar ska inte grävas ner utan ska förbrännas på godkända anläggningar. Du kan få gräva ner en självdöd eller avliden häst om det finns en lämplig plats. Du behöver då ansöka om detta till Miljö & Hälsoskydd.

Det finns företag som samlar in döda djur och lämnar dem till godkända anläggningar där de går till förbränning. På Svensk lantbrukstjänst hittar du vilket företag som hämtar döda djur i Kungsbacka.

Svensk lantbrukstjänst Länk till annan webbplats..

Gräva ner döda hästar och sällskapsdjur

Du får gräva ner döda sällskapsdjur på egen mark. Om du har ett godkännande från Miljö & Hälsoskydd får du också gräva ner döda hästar. Däremot är det inte tillåtet att gräva ner döda sällskapsdjur eller hästar inom vattenskyddsområden.

För att få gräva ner din häst måste du först ansöka om godkännande hos kommunen. Platsen måste godkännas och du måste undvika smittspridning och förorening av vatten. Det kan vara svårt att hitta en lämplig plats på grund av jordart och påverkan på ytvatten och grundvatten.

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt på mejl eller telefon för att ansöka om att gräva ner en häst.

Hitta en lämplig plats

Dessa punkter behöver uppfyllas för att platsen ska vara lämplig:

  • Det ska vara möjligt att transportera hästen till platsen.
  • Nedgrävningen ska inte förorena grundvatten, ytvatten eller fastighetens enskilda vattentäkt.
  • Hästen ska begravas minst 30 meter från ytvatten och minst 50 meter från vattentäkt.
  • Hästen ska begravas minst en meter ovanför normalt grundvattenstånd.
  • Jordlagret ska vara av lämplig struktur. Undvik platser med genomsläppliga jordarter, till exempel sand- och grusjordar.
  • Hästen ska begravas på ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp den. Det ska finnas ett jordlager på minst 1,5 meter djupt mellan den nedgrävda hästen och underliggande berggrund.
  • Platsen ska märkas ut, till exempel med en stor sten.
  • Det är inte tillåtet att gräva ner djur inom ett vattenskyddsområde.

Det är inte nödvändigt att kalka. Om du använder kalk ska släckt kalk användas och endast ett tunt lager ska strös över platsen.

Avgift för tillsyn och handläggning

Vi tar ut en avgift för tillsynsbesök och handläggningstid. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.