Tillstånd för djurhållning

Kor som står på en kulle

Du kan behöva söka tillstånd för att ha djur. Det gäller också om du vill ha annat än sällskapsdjur inom detaljplanerat område.

Du måste ibland ansöka om tillstånd för att ha djur. Du kan ha högst fyra höns utan tillstånd, men om du ska ha en tupp krävs alltid tillstånd inom område med detaljplan. Du ansöker om tillstånd via vår e-tjänst.

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om tillstånd för sällskapsdjur och häst.

Tillstånd för sällskapsdjur och häst (Länsstyrelsen) Länk till annan webbplats..

Ansök om tillstånd

Du behöver söka tillstånd om du vill hålla något av följande djur inom område med detaljplan:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin.
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Orm omfattas inte av de lokala föreskrifterna. Du kan även behöva tillstånd från länsstyrelsen om du har många sällskapsdjur.

Om du har grannar

Dina grannar kan behöva lämna grannyttrande i vår e-tjänst om du ansöker om djurhållning.

Djur som far illa

Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn enligt djurskyddslagen. Kontakta Länsstyrelsen i Hallands län. Länk till annan webbplats.

Resa med djur

Om du vill veta vad som gäller vid in- eller utresa ur landet med djur ska du kontakta Jordbruksverket. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Avgifter tillsynsbesök och handläggningstid

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för att behandla anmälan samt för tillsynsbesök och handläggningstid.