Regler för lantbruk och hästhållning

Hästar i en hage

Lantbruk påverkar miljön och därför är det är viktigt att du som lantbrukare känner till vilka regler som gäller för tillexempel gödsel och växtskydd. Du kan också behöva anmäla din verksamhet och söka tillstånd för att ha djur.

Lantbruk som till exempel hästhållning, omfattas av miljöbalken och det finns krav som kräver tillsyn. Vid en tillsyn får du regelbundna besök av avdelningen för Miljö & Hälsoskydd.

Under vår tillsyn kan vi bland annat kontrollera hur du hanterar gödsel, avfall eller växtskyddsmedel och hur din egenkontroll fungerar. För dig som bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda regler.

Läs om vilka avgifter som gäller

Lantbruk som kräver tillstånd

Du behöver tillstånd från länsstyrelsen för att driva lantbruk som klassas som B-verksamhet. Detta gäller större gårdar med mer än 400 djurenheter.

Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Lantbruk som kräver anmälan

Du behöver göra en anmälan till kommunen för att driva ditt lantbruk som klassas som C-verksamhet. Det gäller lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter.

De djur som kräver anmälan är:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

I dessa fall ska du anmäla:

  • vid start av verksamheten.
  • vid förändringar i verksamheten.
  • vid nya ägandeförhållanden.
  • om verksamheten upphör.

På Jordbruksverkets hemsida kan du se hur man beräknar antalet djurenheter. Länk till annan webbplats.

Miljö & Hälsoskydd tittar bland annat på:

  • din hantering av gödsel.
  • kemiska växtskyddsmedel.
  • höst- och vinterbevuxen mark.

Lantbruk regleras av miljöprövningsförordningen och delas in i olika klasser beroende på storleken på verksamheten.

Här kan du läsa mer om miljöprövningsförordningen. Länk till annan webbplats.