Enkel information om dataskydd

På den här sidan skriver vi på ett lite enklare sätt om hur vi skyddar information om dig, vad en personuppgift är och hur vi hanterar dem. Informationen är ett komplement till nämndernas sidor om hantering av personuppgifter.

Så skyddar vi information som vi har om dig

När du går i skolan, får stöd och hjälp hemma eller utanför hemmet så kan olika personer som arbetar i kommunen se information om dig. Det handlar till exempel om namn, adress eller när du är född. Hur du mår eller om du inte tål någon mat är andra exempel. Informationen kallas för personuppgifter.
Som stöd för vårt arbete finns tydliga bestämmelser om när och hur vi får använda din information. Bestämmelserna kallas för laglig grund. När vi i kommunen arbetar med personuppgifter som gäller dig är vi alltid rädda om dem, vi använder dem inte i onödan eller gör så att någon annan kan få tag i dem.

Här finns exempel på några lagliga grunder

Exempel på när vi använder personuppgifter utifrån den lagliga grunden Allmänt intresse

De vanligaste personuppgifterna som vi hanterar om dig är ditt namn, personnummer och vilka du bor med. Det är uppgifter som vi behöver för att kunna se till att det finns skola och bra utbildning för dig, om du behöver hjälp hemma eller hur du mår för att kunna ge rätt hjälp i din vardag.

Vi kan också behöva samla in uppgifter om dig för att förbättra och säkerställa kvaliteten i vår verksamhet. Det kan handla om att följa upp eller utvärdera information för att kunna ge dig rätt hjälp och stöd snabbare.

Exempel på när vi använder personuppgifter utifrån den laglig grunden Rättslig förpliktelse

En del personuppgifter använder vi för att kunna följa lagar som styr vår verksamhet. Till exempel:

  • när föräldrar ansöker om att få plats i förskola, eftersom det står i skollagen att föräldrar ska få plats i förskola när de arbetar eller studerar.
  • när någon behöver ansöka om hjälp eller bidrag i form av pengar för att klara av sin vardag utifrån det som står i Lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS eller Socialtjänstlagen, SoL.

Exempel på när vi använder personuppgifter utifrån laglig grund Myndighetsutövning

När skolan bestämmer vilket betyg en elev får eller att en elev behöver särskilt stöd, eller när socialtjänsten beslutar att någon har rätt att få hjälp av en personlig assistent. Det kan till exempel också vara så att socialtjänsten beslutar om att någon har rätt att få hjälp med boende eller pengar.

Så får vi dina uppgifter

Ibland får vi personuppgifterna från dig, dina föräldrar eller annan person som hjälper dig. I vissa fall får vi personuppgifterna från andra myndigheter. När vi samlar in dem, till exempel via en e-tjänst eller en blankett, informerar vi alltid om att vi behöver hantera dina uppgifter.

Alla kan inte se uppgifterna

Alla som jobbar i kommunen kan inte se dina uppgifter. Det finns bestämmelser för hur kommunen ska skydda dina uppgifter och dina uppgifter visas bara för de som arbetar med det du ska få hjälp med. Ibland måste kommunen visa dina uppgifter för andra. Det gör vi bara när vi är skyldiga att göra det eller för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Kommunen sparar bara dina personuppgifter så länge som det behövs för att kunna hjälpa dig. I vissa fall behöver de sparas för alltid.

Dina rättigheter

Även om vi måste hantera dina personuppgifter utifrån de bestämmelser som finns så har du rätt att påverka det vi gör med dem. Du är välkommen att kontakta oss om du exempelvis vill:

  • veta vilka personuppgifter vi hanterar om dig och varför
  • tycka till om hanteringen av uppgifterna
  • ta bort eller rätta felaktiga uppgifter
  • Om du vill använda dina rättigheter kan du göra det med hjälp av vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta förvaltningen via mejl, eller ringa.

Använd dina rättigheter enligt GDPR

Om du tycker att vi hanterat dina personuppgifter fel så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se Länk till annan webbplats. som bevakar att kommunerna hanterar personuppgifter rätt.