Personuppgifter inom nämnden för Teknik

Teknik kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Personuppgifter ska behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vem är personuppgiftsansvarig?

När personuppgifter hanteras på Teknik är det nämnden för Teknik som är personuppgiftsansvarig. Detta innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

I enlighet med GDPR får Teknik bara behandla dina personuppgifter när behandlingen är en del av att uppfylla ett allmänt intresse, en rättslig skyldighet eller myndighetsutövning. Det kan även vara baserat på att uppfylla ett avtal.

Förvaltningen tar emot och hanterar personuppgifter i följande ärenden:

 • anslutningar och abonnemang för vatten och avlopp
 • abonnemang för renhållning
 • anslutning till Kungsbacka bredbandsnät
 • anläggningsprojekt
 • färdtjänst och Riksfärdtjänst
 • parkeringstillstånd för rörelsehindrad
 • nyttoparkering och boendeparkering
 • vägbidrag och lekplatsbidrag
 • intrångsersättningar
 • ersättningar för självrisk, skada eller regress
 • utreda om översvämning i fastighet
 • uthyrning av cykelgarage
 • tillsynsärenden med målsättningen att fastighetsägare ska hålla sina tomter i vårdat skick för att säkra trafiksäkerheten
 • flytt av fordon
 • trafikövervakning
 • ansökan om transportdispens
 • markupplåtelse
 • frågor, synpunkter, förslag eller felanmälningar från kommuninvånare

Övriga frågor och mer information

För mer information om dataskydd och hur Kungsbacka kommun hanterar personuppgifter kan du läsa på sidorna om Dataskydd och integritet Länk till annan webbplats.

Har du frågor om Tekniks behandlingar av dina personuppgifter kan du kontakta vår Dataskyddskontakt genom att mejla teknik@kungsbacka.se