Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att söka daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Daglig verksamhet riktar sig till dig med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller med förvärvad hjärnskada. Du ska vara i yrkesverksam ålder.

Den dagliga verksamheten är en form av sysselsättning som är anpassad efter dina individuella behov, intressen, förutsättningar och förmågor. Den kan vara i gruppform eller som individuell placering, till exempel på företag.

Den dagliga verksamheten ska vara meningsfull för dig som deltagare och ge dig stimulans, utveckling och gemenskap. Målet är att dina aktiviteter ska bidra till din personliga utveckling och göra det lättare för dig att delta i samhället. Den kan vara i grupp eller anpassad för individen. Daglig verksamhet är inte en anställningsform och syftet är inte att producera varor eller tjänster.

Inom daglig verksamhet lägger vi stor vikt vid delaktighet och din rätt att få kommunicera utifrån dina förutsättningar. Du kan arbeta i våra egna lokaler, utomhus, eller inom någon verksamhet i kommunen. Du får stöd av personal utifrån dina behov.

Daglig verksamhet är öppen på vardagar men inte under lördag, söndag och helgdagar.

Så här ansöker du om daglig verksamhet

Du ansöker om daglig verksamhet via e-tjänsten. En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Efter att ansökan har skickats in bedömer en socialsekreterare om du kan få daglig verksamhet.

Vi utgår ifrån dina behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Länk till annan webbplats.. Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig svar på din ansökan. Kontakta Funktionsstödsenheten om du vill ha mer information.

Vad händer när du blivit beviljad daglig verksamhet?

När du fått din ansökan om daglig verksamhet godkänd bjuder vi in till ett välkomstmöte. Där pratar vi tillsammans med dig för att ta reda på vilken verksamhet som skulle kunna passa dig. Efter samtalet blir du erbjuden en verksamhet, och i nästa steg välkomnas du till ett första besök.

Om du efter en tid önskar att prova en annan verksamhet finns det en kö med turordning för det.

Information om resor till och från daglig verksamhet

För att komma till din dagliga verksamhet behöver du själv ordna med din resa. Det finns flera alternativ. Det kan vara färdtjänst (arbetsresor) om du har rätt till det, att åka buss eller pendeltåg eller att du tar dig till daglig verksamhet på ett annat sätt som passar dig.

Lunch och fika på daglig verksamhet

Många deltagare tar med sig en matlåda hemifrån. I vissa av våra verksamheter går det att beställa mat. Du kan välja att gå och handla din lunch själv eller att äta på en restaurang i närheten.

Du väljer om du vill äta gemensamt eller enskilt.

Kaffe och te finns i alla verksamheter till ett självkostnadspris. Vi fikar en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen.

Information om habiliteringsersättning

Om du deltar i daglig verksamhet får du habiliteringsersättning. Habiliteringsersättning är inte samma som utbetalning av lön.

Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. Habiliteringsersättningen betalas ut vid närvaro, inte vid semester, sjukdom eller studier.

Utbetalning av habiliteringsersättning

Habiliteringsersättningen betalas ut en gång i månaden till dig som deltagit i daglig verksamhet. Ersättningen betalas ut i slutet av månaden till ett personligt bankkonto eller bankgiro som du lämnar vid ditt välkomstmöte.

Våra verksamheter

Här kan du läsa om verksamheterna inom daglig verksamhet i Kungsbacka kommun.

Asken

Verksamheten Asken är integrerad i stadshuset och innebär bland annat att hålla rent i stadshusets lokaler, både inomhus och utomhus. Det ingår också återvinning av olika typer av material. Arbetsuppgifterna i stadshuset kan variera efter olika behov. Ett exempel är packjobb för ett specifikt uppdrag.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhets lokaler genom olika städuppdrag.

Björken

Verksamheten Björken samarbetar med Björkåfrihet i Göteborg. Här hämtar och sorterar du kläder från klädinsamlingar i Kungsbacka. En del av kläderna säljs i affären Knappen som är en annan daglig verksamhet i Kungsbacka. Du jobbar också med att återvinna och paketera.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhets lokaler genom olika städuppdrag.

Centrumgruppen

I den här verksamheten tar vi emot enklare uppdrag från företag som handlar om att sortera, packa, prismärka och leverera. Verksamheten pressar även ljuskoppar för återvinning, källsorterar och går ärenden.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhets lokaler genom olika städuppdrag.

Daxverket

I verksamheten Daxverket är du mycket utomhus och har olika uppdrag, bland annat på Stättared. På Stättared sköter vi marken genom att såga itu nedfallna träd, klippa buskar och ibland eldar vi.

Daxverket hämtar och lämnar också leveranser från olika företag till andra dagliga verksamheter i kommunen. Det förkommer också säsongsarbete för bostadsbolag. Vi åker gemensamt med verksamhetens buss till de olika uppdragen.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhets lokaler genom olika städuppdrag.

Hamntorget

I den här verksamheten tar vi emot uppdrag från företag som handlar om att sortera, packa och leverera. Du kan välja att arbeta med uppdragen individuellt eller i grupp.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhets lokaler genom olika städuppdrag.

ICA Maxi

I den dagliga verksamheten hos Ica Maxi arbetar du med uppdrag som utgår från butikens behov. Det kan vara att packa upp varor och fronta varor. Fronta betyder att städa upp på hyllor för att det ska se ordningsamt ut. Det finns alltid personal från daglig verksamhet med under dagen.

Här möter du både kunder och Ica Maxi:s personal varje dag.

Knappen

I verksamheten Knappen samarbetar med Björkåfrihet i Göteborg. Här sorterar och prismärker du kläder, skor, prylar, böcker och leksaker. Du kan också vara med och hänga upp kläder i butiken, lägga kläder på hyllor och hjälpa till med försäljning.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhets lokaler genom olika städuppdrag.

Kungsgruppen

Verksamheten Kungsgruppen har ett samarbete med förvaltningen för Kultur & Fritid. I den här verksamhet är du mycket utomhus. Du hjälper till med att bland annat röja och märka om Hallandsleden, klyva ved och fylla på med veden längs vandringsledernas grillplatser och att sköta skogen vid Stättareds 4H-gård. Uppgifterna varierar utifrån vilken säsong det är.

Vi åker gemensamt med verksamhetens buss till de olika uppdragen.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhets lokaler genom olika städuppdrag.

Linden

Verksamheten Linden arbetar med uppdrag från socialtjänsten i deras lokaler, till exempel att servera frukostbuffé. Du arbetar även med att förbereda fika till möten, disk, källsortering och att städa det gemensamma lunchrummet. Andra arbetsuppgifter kan vara inköp av varor och paketering.

Verksamheten samarbetar också med kulturhuset Fyren.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhets lokaler genom olika städuppdrag.

Mossen

Verksamheten Mossen riktar sig till dig med mer behov av stöd. Mossen finns i en naturskön miljö och aktiviteterna kan utföras ute eller inne och utgår alltid från individens behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tydlig pedagogik och att utveckla och hitta den individuella kommunikationen för varje individ.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhets lokaler genom olika städuppdrag.

Servicelaget

Verksamheten finns i Teknikens hus lokaler i centrala Kungsbacka. Du jobbar med att förbereda frukostbuffé som serveras till ett självkostnadspris, måndag till fredag. Du arbetar också med att hålla rent i lunchrummet, kontorsavdelningen och i det varma och kalla lager. Du kan arbeta både inomhus och utomhus.

I servicelaget jobbar vi flexibelt utifrån nya uppdrag som kommer in under dagen.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhets lokaler genom olika städuppdrag.

Slussen

I den här verksamheten tar vi emot enklare uppdrag från företag som handlar om att sortera, packa och leverera. Du kan välja att arbeta med uppdragen individuellt eller i grupp.

Vi hjälper till med olika fasta uppdrag utomhus, till exempel att vi åker gemensamt med verksamhetens buss och hämtar och lämnar papper för återvinning i kommunens lokaler och slänger skräp på återvinningscentraler. Vi har också arbetsuppgifter utomhus i närmiljön exempelvis gräsklippning, teknikrundan eller odling i mindre skala.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhetens lokaler genom olika städuppdrag.

Teknikverkstan

I den här verksamheten tar vi emot uppdrag från företag som handlar om att sortera, packa och leverera. Du kan välja att arbeta med uppdragen individuellt eller i grupp.

Vi hjälper till med olika fasta uppdrag utomhus, till exempel att vi åker gemensamt med verksamhetens buss och hämtar och lämnar papper för återvinning i kommunens lokaler och slänga skräp på återvinningscentraler. Vi har också arbetsuppgifter utomhus i närmiljön exempelvis gräsklippning, teknikrundan eller odling i mindre skala.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhets lokaler genom olika städuppdrag.

Vaktmästeriet

I verksamheten Vaktmästeriet hjälper du till med olika fasta uppdrag utomhus, till exempel att köra ut kommunens post och slänga skräp på återvinningscentraler.

Inom vaktmästeriet arbetar vi flexibelt med nya uppdrag och förfrågningar som kommer in under dagen.

Vi åker gemensamt med verksamhetens buss till de olika uppdragen.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhets lokaler genom olika städuppdrag.

Åhuset

Verksamheten Åhuset riktar sig till dig med mer behov av stöd. Här finns också takliftar och sinnesrum.

I Åhuset finns tre så kallade hemvister där vi arbetar tillsammans på olika sätt och i projekt. Projekten utgår från våra fem sinnen.

Aktiviteterna som finns i Åhuset är varierande. Det kan vara bild och form, teater, film, musik, hantverk, interaktiva sagor, högläsning, matlagning och bakning, rörelser, sinnesstimulering och utevistelse.

Det kan också vara uppdrag från företag som till exempel paketering av varor, försäljning av hantverk och bakverk. Även uppdrag från kommunens olika förvaltningar är en del av verksamheten.

Aktiviteterna kan utföras enskilt, ute eller inne och utgår alltid utifrån individens behov och förutsättningar.

Stor vikt läggs vid tydliggörande pedagogik och att utveckla och finna den individuella kommunikationen hos varje individ.

Alla deltagare hjälps åt att hålla rent i daglig verksamhets lokaler genom olika städuppdrag.

Sinnesrum Åhuset

Det finns fyra sinnesrum i Åhuset. Med hjälp av ljud, ljus och olika former av beröring skapas stimulans för individen. Sinnesrummen är i första hand till för deltagare inom daglig verksamhet, men på lediga tider kan andra verksamheter inom kommunen som riktar sig till individer med funktionsnedsättning boka rummen. Före första besöket gör deltagare och personal tillsammans ett introduktionsbesök.

Enskild praktikplats – arbetskonsulent

Inom daglig verksamhet finns arbetskonsulenter som utgår från supportment employment metoden. Det betyder att arbetskonsulenterna arbetar med arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning.

I den här verksamheten krävs att du kan arbeta självständigt på en arbetsplats utan stöd av personal från daglig verksamhet. Arbetskonsulenterna introducerar dig till den aktuella arbetsplatsen och har sedan kontakt med dig vid enstaka tillfällen.

För dig med en förvärvad hjärnskada

Aktivitetscenter erbjuder meningsfulla aktiviteter för dig som har en funktionsnedsättning efter en förvärvad hjärnskada. En förvärvad hjärnskada är en hjärnskada som du fått i vuxen ålder genom en olycka eller en sjukdom.

Kontakta oss om du har frågor om bostadstillägg

Telefontider

Måndag-fredag 1315