Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att få ett vanligt arbete kan du ansöka om daglig verksamhet i Kungsbacka.

Den dagliga verksamheten är en form av sysselsättning som är anpassad efter dina intressen och behov.

Den dagliga verksamheten ska vara meningsfull och ge dig stimulans, utveckling och gemenskap. Målet är att dina sysslor ska bidra till din personliga utveckling och göra det lättare för dig att delta i samhället.

Daglig verksamhet riktar sig till dig med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Du ska också vara i yrkesverksam ålder.

För dig med autism eller intellektuell funktionsnedsättning

Vi har olika verksamhetssgrupper för dig med autism eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Verksamhetsgrupper

För dig med en förvärvad hjärnskada

Kommunens Aktivitetscenter har meningsfulla aktiviteter för dig som har en funktionsnedsättning efter en förvärvad hjärnskada. En förvärvad hjärnskada är en hjärnskada som du fått i vuxen ålder genom en olycka eller en sjukdom.

Aktivitetscenter

Så här ansöker du om daglig verksamhet

Ansök om daglig verksamhet via e-tjänsten. En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Därefter kommer en socialsekreterare att bedöma om du kan få daglig verksamhet. Vi utgår ifrån ditt behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan. Kontakta Funktionsstödsenheten om du vill ha mer information.

Telefontider Funktionsstödsenheten

Måndag-fredag 1012